1. Dergi yıl/cilt yayınlanırken periyot ve yayın ayı değişikliği yapmamalı, değişikliklere yıl/cilt başlamadan karar verilmeli ve öncesinde duyurulmalıdır.
 2. Dergi adında değişiklik yapılmaya karar verildiğinde, derginin yeni adı için yeni bir ISSN alınmalıdır. Yeni ad altında yayınlanan her sayıda ve web sayfasında, en az iki yıl, derginin eski adının belirtilmesi; derginin, isim değişiklikleri ve ISSN bilgisi, yıl aralıklarıyla birlikte “Dergi Hakkında” bölümünde “Derginin Tarihçesi” adı altında belirtilmelidir. Dergi adı değişikliği için ODİS’te yer alan “Dergi Adı Değişiklik Formu” ile talepte bulunulması gereklidir.
 3. Başvuru aşamasında verilen bilgilerde daha sonra bir değişiklik olması durumunda, bu bilgiler en kısa zamanda ODİS’ten değiştirilmelidir. Bilgilerde değişiklik (editör, dergi URL adresi, iletişim bilgisi değişikliği gibi) olduğu anda güncelleme yapılmalıdır. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda sorumluluk editöre aittir. Değişikliği kapalı alanlar için “Dergi Bilgisi Değişiklik” Formu kullanılmalıdır.
 4. Hakem değerlendirme raporları, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin incelemesine olanak verecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş yıl süreyle saklanmalıdır.
 5. Derginin basılı ve web sayfasındaki her bir sayısında; derginin adı, yıl, varsa cilt no ve sayı no bilgileri bulunmalıdır.
 6. Ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden oluşan ve makale yazım kurallarına göre yayınlananlar kriterlerin ilgili maddesine göre değerlendirmeye alınacaktır.
 7. Ek/özel sayılar dergi editörünün sorumluluğundadır. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir. Ek/özel sayıda konuk editör olabilir.
 8. Her bilimsel yazının “Kaynakça”sı bulunmalı, kaynaklar Latin alfabesi ile yazılmış olmalı, veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir.
 9. Kaynakça, uluslararası kaynak yazım biçimlerine (APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) uygun olmalı, kullanılan biçim “Makale Yazım Kuralları”nda ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.
 10. Dipnot kullanan bilimsel yazılarda, dip notlara ilişkin kaynakça makale sonunda ayrıca verilmelidir.
 11. Dergide bulunan bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen üstte, makaleyi tanımlayan ve atıf için kullanılabilecek bibliyografik bilginin [dergi adı-genellikle, editörlükçe belirlenmiş “derginin kısa adı” tercih edilir, yıl; varsa cilt no (varsa sayı no): ilgili makalenin sayfa aralıkları formatında (Örnek: Akd. Araş Derg, 2014; 15(2): 15-22 gibi)] uluslararası yaygın biçime uygun olarak verilmelidir.
 12. Dizinde yer alan bütün dergiler belli aralıklarla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmektedir. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri ya da diğer koşullara uyulmadığı takdirde dergi, dizinden çıkarılabilecektir.
 13. Dergide, “dizinlenen kaynaklar” konusunda, okuyucu ve yazarlarını yanlış bilgilendirmeye neden olacak isimler belirtilmemelidir.
 14. Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilmelidir.