Alan indeksi, belirli bir konu alanında, seçim kriterleri ile yayın kabul eden ve yayınların en az bibliyografik bilgilerinin verildiği (makalelerin/kitapların/tezlerin künyelerinin ve kimi zamanda özetlerinin yer aldığı) indekstir.

Sociological Abstract, Psychological Abstract, Library and Information Science Abstract, ERIC, Index Medicus/Medline, PUBMED, Geobase, PsycInfo, Chemical Abstracts, Food Sciences and Technology Abstracts, MathSci, Biological Abstract, CAB, Engineering Index alan indekslerine örneklerdir.

TR Dizin’de, Araştırmacı kullanıcı tipi, makale üstlenme, arama kaydetme, bildirim alma ve kütüphane oluşturma gibi işlemler için kullanılır.Buradan “Kayıt ol” tuşuna basılarak başvuru ekranına gidilir. Zorunlu alanları doldurup, kullanıcı tipi ‘Araştırmacı’ olarak seçildikten sonra “Kayıt Ol” butonuna tıklanır. Belirlenen e-mail’e gelen aktivasyon linkine tıklanarak kullanıcı aktivasyonu sonrası kullanıcı kaydınız yapılmış olur.

Dergilerim sayfasındaki “DERGİ BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ” butonundan yapılır.

Bilimsel araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de üretilen akademik bilgiye erişimi kolaylaştırdığı, derginin görünürlüğünü arttırdığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’ın atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir “dizin” olması sebebiyle yer almalıdır.

Hakemli bir dergi, hakem (akran) değerlendirme sürecinden geçmiş makaleler içerir. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazılar, yayına kabul edilmeden önce bilimsel ve içeriğe yönelik olarak alanında yetkin en az 2 uzman tarafından tarafsız olarak değerlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri ile görüş ve yorumlarını içeren raporlar doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar verilmesi esasına dayanır.

TR Dizin Komite üyelerinin önerileri doğrultusunda bir derginin uluslararası olması için Dergi, uluslararası veri tabanlarından/dizinlerden erişilebilir olmalıdır. Makalelerde yabancı dilde Öz bulunmalıdır.

 • Bir ciltteki makalelerin  en az 1/3’ü yabancı dilde olmalıdır.
 • Bir ciltteki makale yazarlarının 1/3’ü yabancı yazarlardan oluşmalıdır (Uluslararası Yazar Katkı Oranı). Makalenin yurtdışı adresli kabul edilebilmesi için yazar adresi yurtdışı olmalıdır.

Dergi adı değişikliklerinde Kültür Bakanlığı’ndan yeni ISSN alınmalıdır. Sonrasında, ilgili değişiklik, Dergilerim sayfasındaki “DERGİ ADI DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ” butonundan yapılır.

Derginin TR Dizin kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için TR Dizin üzerinden Dergi Sorumlusu (editör, yayıncı veya imtiyaz sahibi) olarak kullanıcı kaydı yapılması gerekmektedir (Kayıt ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.).TR Dizin için başvuru yapmadan önce, “TR Dizin Dergi Başvuru için Ön koşulları” ve “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerini” okuyunuz. Koşul ve kriterleri sağlamayan dergilerin başvurusu reddedilir. Eksik hususları tamamlayarak başvuru yapmanız, zaman ve emek kaybını azaltacaktır.

TR Dizin için doldurulacak başvuru formu, “Editör”, “Dergi”, “Yayıncı”, “İletişim” ve dergi hakkında “Diğer” bilgilerin yer aldığı alanlardan oluşmaktadır.

TR Dizin için süreç yönetimine ait tüm işlemler, TR Dizin üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen alanlardaki tüm bilgiler doğru, güncel anlaşılır ve eksiksiz olmalıdır.

Bu alanlardaki bilgilerde eksik ve/veya yanlış doldurulan kısımlar, dergi başvurunuzu ve iletişim kurulurken bilgilendirmelerin size ulaşmasını olumsuz etkileyecektir. Lütfen doğru ve eksiksiz bilgi veriniz.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerindeki Başvuru Sonrası Süreçler ve Dergi Değerlendirme İşlemleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Baş Editör / Editör: Derginin akademik içeriğinden sorumludur. Baş editör, aynı zamanda yazı işleri müdürüdür.

 • Derginin genel stratejisini yönetmek (uygun olduğu şekilde yayıncı ve toplumla işbirliği içinde),
 • Sürdürülebilir ve zamanında yayın akışını sağlamak için gönderilen makaleleri gözden geçirmek ve bunlara karar vermek, Derginin elçisi olarak hareket etmek, içeriği devreye almak ve uygun şekilde gönderimi sorgulamak temel sorumluluklarıdır.

Yardımcı Editörler: Dergi kapsamı ve konu alanlarına bağlı olarak birden fazla yardımcı editör olabilir.

 • Dergi ile ilgili çalışmalarda Baş Editöre yardımcı olmak,
 • Değerlendirme sürecinde makalelere konu editörü atamak, gerektiğinde konu editörlüğü yapmak,
 • Konu editörlüğünü üstlendiği makalelere hakem ataması yapmak ve makalelerin değerlendirilmesini sağlamak temel sorumluluklarıdır.

Bölüm Editörleri: Belirli makale türlerini incelemekten sorumlu editörlerdir. Çoğu zaman, bu editörler kendilerine atanan yazılarla ilgili son kararları verirler, ancak baş editör tüm bölümler için kararları gözden geçirmek isteyebilir.

Sorumlusu olduğunuz dergiye ait güncellenemeyen alanlardaki bilgilerle ilgili değişiklik Dergilerim sayfasındaki “DERGİ BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ” butonundan yapılır.

TR Dizin’de, Dergi Sorumlusu kullanıcı tipi, bir derginin TR Dizin süreçlerini, editör, yayıncı veya imtiyaz sahibi olarak yürütmek için kullanılır.TR Dizin Ana Sayfasında sağ üst köşede yer alan Gİriş Yap linkinden ya da buradan giriş ekranına gidilerek Kayıt Ol butonuna tıklanır. Zorunlu alanları doldurup, kullanıcı tipi ‘Dergi Sorumlusu’ olarak seçildikten sonra “Kayıt Ol” butonuna tıklanır. Belirlenen e-mail’e gelen aktivasyon linkine tıklanarak kullanıcı aktivasyonu sonrası kullanıcı kaydınız yapılmış olur.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak, Dergiye ilişkin bilgiler [derginin tam adı, varsa diğer dildeki adı (İngilizce adı vb.) varsa kısaltılmış adı, ISSN (basılı) ve/veya ISSN (online), açık adresi, derginin yayın dili, yayınlanma aylarıyla birlikte yayın aralığı, amaç, kapsam ve etik bilgilendirmeler, kurumsal iletişim ve e-posta adresleri, derginin geçmişi (varsa, yıl aralıklarıyla birlikte, isim ve ISSN değişikliği gibi), editör ve ilgili kurullar, yayıncı, basımevi vb.]  web sayfasında yer almalıdır.

Derginin yayınlanma amacı ve kapsamı detaylı olarak web sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

Hayır, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Portal ‘nden her iki format için ayrı ISSN alınması gerekmektedir.

Hayır, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi ‘nden her iki format için ayrı ISSN alınması gerekmektedir.

Dergi, başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle Komite tarafından izlenir. Derginin, duyurulan yayın sıklığında yayınlanıp yayınlanmadığı takip edilir. Diğer Ön Değerlendirme koşulları da oluşmuş ise, ilgili Komite tarafından ““Dergi Değerlendirme Kriterleri”” doğrultusunda değerlendirmesi yapılır ve karar dergi editörlüğüne bildirilir.

Dergide yeni görevlendirilen dergi sorumlusu/editör kendi ismi ile kullanıcı kaydı oluşturmalı ve sisteme giriş yaparak “DERGİ SORUMLUSU/EDİTÖR DEĞİŞİKLİKLİK İSTEĞİ” butonundan dergi adı seçimi ve açıklaması ile editörlük talep edebilirsiniz.

Dergide aynı zamanda birden fazla kullanıcı görev alabilir. Kendi kullanıcınız ile sisteme giriş yaparak “DERGİ SORUMLUSU/EDİTÖR DEĞİŞİKLİKLİK İSTEĞİ” butonundan eş editör seçimi yaparak siz de dergiye atanabilirsiniz.

Bilimsel dergi için; kolay erişilebilir, içeriğinde dergi hakkında detay bilgilere erişim sağlanarak arama yapılabilen bir yapıda tasarlanmış bir web sayfasına sahip olması demektir. İmtiyaz sahibi kurum/kuruluşa ait bir web sayfası altında yayınlanıyor ise ilgili sayfadan kolaylıkla erişim sağlanması ve arşiv dışında dergi detay bilgilerinin yer alması önemlidir.

Yayıncı veya imtiyaz sahibi adına dergi sorumlusu olarak kullanıcı hesabı oluşturup sisteme giriş yaptıktan sonra “DERGİ SORUMLUSU/EDİTÖR DEĞİŞİKLİKLİK İSTEĞİ” butonundan dergi adını seçerek yayıncı veya imtiyaz sahibi olarak dergiye atanabilirsiniz.

Bir derginin TR Dizin’de yer alması için yayınlandığı platformun önemi yoktur. DergiPark’ta yer alan bir dergi, TR Dizin’de yer almayabilir. Derginin TR Dizin’de yer alma süreci, dergi sorumlusunun başvurusu ile başlar, TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine  bağlı olarak uygun bulunan dergiler TR Dizin’de dizinlenir.

Yayınlara yazar, kurum, konu vb. alanlardan erişim sağlanabilen, sınıflandırılmış, denetimli ve kontrollü bilgi erişim araçlarıdır. İçeriğinde yer alan bilgilerin kaynağına ait kısa bilgiler veya tam metin erişim sağlanabilmektedir. Aynı zamanda analiz ve atıf ölçümlemeleri yapılmasını sağlayan dizinler de bulunmaktadır.

Etik kurul izinlerinin TR Dizin’e gönderilmesine gerek yoktur. İlgili makalenin yöntemler bölümünde izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir.

 • Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir. Araştırma yapılan kurumdan izin belgesinin alındığı belirtilmelidir (MEB, Bakanlıklar vb.).
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığı belirtilmelidir. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

Etik kurul izinleri her makale için talep edilmez. “Etik kurul izni gerektiren” makaleler için talep edilmektedir.Etik kurul izni gerektiren araştırmalar;

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;

 • Olgu sunumlarında (vaka analizi) “Aydınlatılmış Onam Formu” alındığının belirtilmesi, Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Çalışmaların etik kurul izni gerektirip gerektirmediği noktasında linkte yer alan şemalardan yararlanabilirsiniz. EtikKurulOnayBelgesiSeması.pdf

Makalenin etik hususlara ilişkin durumu ve etik kurul izinleri ilgili makalenin yöntemler bölümünde açıkça belirtilmelidir.

Dergilerim sayfasındaki ilgili dergiye ait “Hakem Raporları” butonuna tıklanır. Sayfanın alt tarafında yıllara göre gruplanmış olarak yüklenen her bir sayı için hangi hakem raporlarının beklendiği görünecektir. PDF sütununda işareti olanlar sizden yüklenmesi beklenen hakem raporlarıdır.Yılın sadece ilk sayısından ret makalenin hakem raporu yüklenmesi beklenir.


TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine
 bağlı olarak, Hakem değerlendirme raporları, şekil incelemesinin yanı sıra, bilimsel değerlendirme yapıldığını gösterecek biçimde olmalıdır (seçimli hakem formu, makale üzerinde hakem notları, değerlendirme formunda bilimsel değerlendirme notları gibi).

İlgili makale için, tüm hakem değerlendirme sürecini gösteren 1 PDF dosyası halinde (makalenin ilk başvuru yapılan hâli, 1. hakem görüşü, 2. hakem görüşü, varsa düzeltmeler, hakem isimleri, kurumları ve değerlendirme tarihleri görülecek biçimde ve mümkünse imzalı) yüklenmelidir.

 • TR Dizin kapsamındaki tüm dergilerden (kabul edilen, değerlendirme için beklemede olan ya da yeni başvuran) 2021 yılı için istenecek hakem raporu sayısı ve ilgili makaleleri dergi tam sayı PDF’sinin yüklenmesi sonrasında sistem tarafından belirlenecektir. Hakem raporları, dergi sayısındaki toplam makale sayısının (2 taneden az olmamak koşulu ile) %15’i kadar olacaktır. Örneğin, bir sayıda 10 makale yayınlanmış ise 2 makale için, 20 makale yayınlanmış ise 3 makale için hakem raporu yüklenecektir. Ayrıca ilk sayıdan bir adet ret makale hakem raporu talep edilecektir. Hangi makalelere ait hakem raporlarının talep edildiği, dergi sayısı yüklendikten sonra “Hakem Raporları” sekmesinden görülebilir.
 • Komite tarafından ayrıca hakem raporu talep edilmesi durumunda, raporlar aynı yöntemle sisteme yüklenmelidir.

TR Dizin Kriterlerinde “Tavsiye” niteliğinde “İntihal programının kullanılması ve bunun dergide ve/veya web sayfasında duyurulması” iba resi yer almaktadır, ancak intihal oranı belirtilmemektedir.

TR Dizin Dergi Başvurusu sonrası, Dergi değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirmesi tamamlanarak kabule uygun bulunan dergilerin ilgili yıla ait sayıları kabul durumuna geçer ve dergi, kabul dergi listesinde yer alır. Kabul Dergi Listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hem Kabul hem de Kabul Uyarı durumunda olan dergiler, TR Dizin kapsamındadır. Kabul durumundaki bir dergi, her yıl TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Eksiklerinin olması durumunda ilgili yıl için dergi uyarılarak dizinlenmeye devam eder, ancak durumu Kabul Uyarı olarak değiştirilir.

Kabul Uyarı durumundaki dergilerin bir sonraki yılı izlenir. Aynı eksiklerin devam etmesi durumunda izlendiği yıl ve bir sonraki yıl dergi dizinde yer almaz.

Dergilerin, her yıl TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine uygunluğu değerlendirilir. Dergi sayılarının iletilmemiş olması ya da kriterlere uygun olmamasına bağlı olarak derginin dizinlenmeyen yılları olabilir. Geçmişte eksik olan yıllarla ilgili işlem yapılamaz, dizine eklenemez.

Evet, Kabul Uyarı durumundaki dergiler de TR Dizin’dedir.

Başvurusu onaylanarak, TR Dizin uzmanları tarafından ön değerlendirmeleri yapılan dergiler için konu alanlarında ilgili Komite üyeleri tarafından yapılan değerlendirmedir. Üyeler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, Komite Toplantılarında “Kabul” ya da “Ret” kararı verilir. Komite üyeleri tarafından derginin;

 • Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluğu,
 • Hakem değerlendirme sistemi, hakemlik katkısı, raporların yeterliği, etkililiği, içerik kalitesi vb.,
 • Editoryal kurulun kalitesi, yetkinliği, katkısı, bağımsızlık, yayın titizliği (dil ve yazım), ürün titizliği (dizgi vb. açısından), derginin uluslararası ve coğrafi temsili (hakemler, danışma ve yayın kurulları) yetkin isimlerin bulunması vb., Makalelerin şekilsel özellikleri, yazım kurallarına uygunluk, makale kaynaklarının doğruluğu ve standartlara uygunluğu, makale başlığı, öz-abst. ve anahtar kelime-keywords kalitesi gibi hususlarda değerlendirilir.

Komite değerlendirmesi sonucu, “Kabul ve Ret” durumları yayıncı/editöre resmi yazı ile bildirilir. Kabul edilen dergi editörlüğü ile ULAKBİM Müdürlüğü arasında 2 (iki) kopya halinde “TR Dizin Katılım İzni Sözleşmesi” imzalanır.

Sözleşmelerin imzalanmasını takiben dergi, TR Dizin veri giriş ve kontrol sürecine alınır.

TR Dizin’e “Kabul” edilen dergilerin yayınlanacak yeni sayıları, PDF formatında yüklenmelidir. Sayıların zamanında ve düzenli gönderilmesi tamamen editör ve/veya yayıncının sorumluluğundadır. Sayıların ve ilgili hakem raporlarının TR Dizin’e zamanında yüklenmemesi derginin dizinden çıkarılmasına neden olacaktır.

Kabul edilen derginin yayınlanacak yeni sayıları da, koşul ve kriterlere uygun olmalıdır. Kabul dergiler de izlenmekte ve kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu eksikleri görülen dergiler uyarılır. Uyarı sonrası bir sonraki yıla ait sayıların değerlendirilmesinde kriterlere uyumsuzluğunun devamı görülmesi sonucu ilgili yıla ait sayıları dizinlenir, bir sonraki yıldan itibaren dizinden çıkarılır ve çıkarılan yıl değerlendirmeye alınmaz.

Ret sonrası izleme durumunda bir yıl takip edilen dergi, yeni sayılarını tamamlaması, hakem raporlarını yüklemesi ve eksik hususları tamamlaması şartıyla sürenin sonunda yeniden komite değerlendirmesine alınır. Komitenin ikinci değerlendirmesi sonucunda, daha önce iletilen eksikliklerin devam ettiğinin görülmesi durumunda, derginin değerlendirilen yılı ile birlikte gelecek bir yılı ret durumunda kalır.

Komite değerlendirme sonucuna göre “Kabul” ya da “Ret” kararı verilen dergiler, yeni sayılarını ve komite tarafından değerlendirilmek üzere talep edilen belgelerini (örnek hakem raporları vd.) TR Dizin’e zamanında yüklemelidir.

Komite değerlendirme sonuçlarının editörlüğe bildirilmesini takiben, dergi editörlüğünce, yeni yayınlanacak sayılarda söz konusu bildirimde geçen eksikliklerin giderilmesi gerekir. TR Dizin Grubu’nda dergiden sorumlu uzman tarafından yapılacak “Ön Değerlendirme”lerde eksiklerin giderildiği görülürse, dergi bir sonraki yılın sonunda yeniden Komite değerlendirmesine alınır. İki kez üst üste “red” edilen bir dergi 2 yıl boyunca değerlendirmeye alınmaz.

Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri alanındaki dergiler yılda en az 3, Mühendislik, Temel Bilimler, Veterinerlik, Ziraat alanındaki dergile yılda en az 2, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki dergiler yılda en az 1 sayı yayınlamalıdır.

Hayır, dergiler, Komite tarafından belli aralıklarla yeniden değerlendirmeye alınır. Kriterlere uymadığı saptanan dergi dizinden çıkarılır ve en az bir yıl izlemeye alınır.

Buradan, sisteme kayıtlı hesabınıza ait e-posta adresinizi girip “Parolanızı mı unuttunuz?” butonuna basınız. Ardından e-posta kutunuza gelen şifre sıfırlama linkine tıklayarak yeni şifre belirleyebilirsiniz.

Sağ üstte bulunan servis menüsündeki Kullanıcı Hesap butonuna tıklanarak kişisel bilgilerin düzenlemesi yapılır.

Dergi editörlüklerinin Katılım İzni Sözleşmesi ile tam metin olarak erişime açılmasına onay verdiği dergilerdeki makalelerin tam metin erişimleri açıktır.

Atıf analizleri TR Dizin’de indekslenen dergiler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu nedenle, TR Dizin’de indekslenen dergilerde projeden çıkan yayın/yayınlar yoksa ya da bu dergilerdeki makalelerde atıf/atıflar yapılmamışsa tarama sonuçlarında çıkmaması normaldir. Eğer bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, talebinizi TR Dizin Yardım Masasından iletebilirsiniz.

TR Dizin, yalnızca TR Dizin’e kabul edilen dergilerdeki atıfları ölçmektedir.

Dergilerim sayfasındaki ilgili dergiye ait düzenleme butonuna basılarak bazı alanları düzenleyebilirsiniz. Bunlar; aktif olarak görünen, yayıncı bilgisi, yayın formatı, konu alanı, yayımlanması gereken aylar, yayın dili, web adresi, e-posta adresi, sayı kapak fotoğrafı, iletişim bilgileri, “Yayın Kurulu coğrafi ve kurumsal çeşitliliğe sahip mi?” sorusu, yazarlara bilgi web adresi, “Latin Alfabesi dışında makale yayınlanıyor mu?” sorusu, “Derginizde hangi makale türlerinde yayın yapılıyor?” sorusu, “Makale kaynakça gösterme biçimi”, “Dergi Yönetim Sistemi Kullanıyor Musunuz?” sorularıdır.

Düzenli olarak yayınlanan çalışma türlerinden sistematik derlemeler, tartışma makaleleri ve uygun şekilde anonimleştirilmiş veri setlerinin ikincil analizleri etik kurul incelemesi gerektirmez. Ancak, bu tür çalışmalarda makalenin yöntemler bölümünde etik hususlara ilişkin durumu açıkça belirtilmelidir.

ORCID numarası almak için ORCID kayıt sayfasını ziyaret ederek bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan dergiler,

 • İlk sayı ve hakem raporlarını yükledikleri tarih itibariyle, (düzenli yayınlanma/gönderme ve varsa başvuru koşullarının dışında kalan kriterlerdeki eksiklerini tamamlaması için) en az bir (1) yıl, yayın hayatına yeni başlayan dergiler 2 (iki) yıl süre ile izlenir. İzleme süresinin sonunda, TR Dizin uzmanları tarafından derginin ön değerlendirmesi yapılır.
 • Ön değerlendirme sonucunda, eksikleri tespit edilen dergilere gerekli öneri/uyarılarda bulunulur. Ön değerlendirme aşamasında temel nitelik ve nicelik konularında eksiklere bağlı olarak dergiler reddedilebilir ya da izleme süreci tamamlanan

dergiler  “kabul” ya da “ret” kararı için komite değerlendirilmesine sunulur.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerindeki TR Dizin Dergi Başvurusu İçin Ön Koşullar bölümünden ulaşabilirsiniz.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine buradan ulaşabilirsiniz.

TR Dizin haftalık olarak güncellenir ve her hafta yaklaşık 500 makale eklenmektedir.

Bir makale geri çekildiğinde web sitesinde tam metnin kalması önerilir, ancak açık bir şekilde PDF veya HTML sayfası üzerinde geri çekilme belirtilmelidir. Eğer bu mümkün değilse veya istenmiyorsa web sitesinde makale ile ilgili bir bilgiye yer verilerek makale kaldırılabilir (Çünkü okuyucular makaleyi zaten okuyacak ve muhtemelen alıntı yapacaklardır.). Bu durumda içindekiler tablosuna makale başlığının ardına “geri çekilmiş” ibaresi koyulabilir ve özet sayfasında geri çekilme nedenlerini içeren bir açıklama metnine yer verilebilir (Örnek).Dergi, Makale Geri Çekilmesine ilişkin Politikasına göre geri çekildiğini TR Dizin’e bildirir ve mevcut politika belgesine bir bağlantı vererek ilgili PDF’yi TR Dizin’e gönderirir.

Evet, Dergi Listesinde  yer alan dergiler, ÜAK Doçentlik Kriterlerinde yer alan ULAKBİM tarafından taranan dergilerdir

Fen Bilimleri alanında; Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik,

Sosyal Bilimler alanında;

Sosyal ve Beşeri Bilimler

TR Dizin, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmanın yanı sıra

 • Dergilerde etik bilincinin ve etik karar verebilme yeteneğinin oluşması, Araştırma ve yayın faaliyetlerine yönelik etik farkındalıkların artırılması,
 • Temel hedefi insan katılımcılardan veri toplamayı gerektiren araştırmaların, evrensel etik ilkeleri ile uyumlu, katılımcıların fiziksel ve psikolojik sağlığını gözeterek tasarlanıp gerçekleştirileceğinden emin olunması,
 • Toplumda etik bilinçlenme ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda, kararların etik ilkelerin gözetilmesiyle alınması amacıyla etik kurul izni talep etmektedir.

TR Dizin, (eski adıyla Ulusal Veri Tabanları-UVT) Fen ve Sosyal Bilimler konu alanlarındaki ulusal, hakemli, bilimsel dergilerdeki makaleler ile TÜBİTAK Projelerinin bibliyografik/tam metin bilgilerinin yer aldığı, web sayfası üzerinden taranabilen ulusal atıf dizinidir.TR Dizin hizmeti, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır.

Hem TR Dizin hem de DergiPark, TÜBİTAK ULAKBİM’in ulusal yayınlarla ilgili hizmetidir.

DergiPark, bir dizin değildir. Türkiye adresli, akademik ve hakemli olduğunu beyan eden tüm dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi sağlayan bir alt yapı hizmetidir.

DergiPark kapsamında TR Dizin, Web of Science, Scopus, DOAJ ve diğer ulusal/uluslararası dizinlerde veya platformlarda yer alan dergilerin yanı sıra henüz hiç bir dizinde yer almayan, yayın hayatına yeni başlamış dergiler de bulunmaktadır.

TR Dizin, Ulusal Atıf Dizini’dir. Ek olarak, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler de TR Dizin’de yer almaktadır.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, TR Dizin uzmanları ile konu alanı uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilip dizinlenmektedir.

Şu an için TR Dizin makale veri girişleri, ULAKBİM bünyesinde, veri giriş personelleri tarafından yapılmakta olup, XML yükleme ile ilgili testler devam etmektedir. Testler tamamlandığında bilgi verilecektir.

Evet, her iki durumda da, yayınlanan sayıların PDF’leri (dış, iç kapak, içindekiler sayfası da dahil) TR Dizin’e yüklenmelidir.

(Yazar)Makalelerde “geri çekme, düzeltme vb.” sorunlar dergi editörlüğünden gelen talepler doğrultusunda çözümlendiğinden ilgili dergi editörlüğü ile iletişime geçmelisiniz.

TR Dizin Yardım Masasında “Diğer Kullanıcılar” kullanıcı grubundan “Diğer” talep türünü seçip proje numarası ve proje adını belirterek talep oluşturmanız gerekmektedir.

TR Dizin’e başvuru için en az bir sayısını yayımlamış olması gereklidir.

Kullanıcı kaydınızın aktivasyon işlemi gerçekleşmemiş ya da yanlış kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaya çalışmış olabilirsiniz. Hala sorun yaşıyor olmanız durumunda, talebinizi TR Dizin Yardım Masasından iletebilirsiniz.

Herhangi bir Web sayfasından TR Dizin’e link vermek için izne gerek yoktur.

Başvuru koşullarını sağlayan dergi başvurusuTR Dizin üzerinden yapmalıdır.

TR Dizin’e kabul edilen dergilerin makale veri giriş işlemleri, belirli iş akış süreçlerine göre yapıldığından ilgili makaleler  tarama sonuçlarında görüntülenemeyebilir. Konu ile ilgili taleplerinizi TR Dizin Yardım Masasından iletebilirsiniz.

Hayır. Dergilerin TR Dizin’e başvurusu veya TR Dizin’de dizinlenmesi için DergiPark’ta yer alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

TR Dizin kapsamında, dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak seçilen ulusal, hakemli akademik dergiler dizinlenmekte ve dergilerde yer alan makalelere ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz vs.) yanı sıra, ULAKBİM Müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine bağlı olarak, makale tam metinlerine de web sayfası üzerinden erişim sağlanmaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen projelere veri tabanı hizmeti sağlanmaktadır.

TR Dizin, Fen ve Sosyal Bilimler temel konu alanlarındaki 1992 ve sonrasında yayınlanan dergiler ile 1960 ve sonrasında gerçekleştirilen TÜBİTAK ARDEB projelerinden oluşmaktadır.

Hayır, basılı kopya gönderilmesine gerek yoktur.

Tam metin erişim sağlanabildiği gibi proje yürütücülerinin talepleri doğrultusunda (yayın yapma veya patent başvurusu) 3 yıla kadar sadece bibliyografik kayda erişim sağlanabilmektedir.

TR Dizin’de ARDEB kapsamında yer alan ÇAYDAG, EEEAG, KBAG, MAG, MFAG, SBAG, SOBAG, TOVAG gruplarına ait proje sonuç raporları yer almaktadır.

 • Bir makale geri çekildiğinde web sitesinde tam metnin kalması önerilir, ancak açık bir şekilde PDF veya HTML sayfası üzerinde geri çekilme belirtilmelidir. Eğer bu mümkün değilse veya istenmiyorsa web sitesinde makale ile ilgili bir bilgiye yer verilerek makale kaldırılabilir (Çünkü okuyucular makaleyi zaten okuyacak ve muhtemelen alıntı yapacaklardır.). Bu durumda içindekiler tablosuna makale başlığının ardına “geri çekilmiş” ibaresi koyulabilir ve özet sayfasında geri çekilme nedenlerini içeren bir açıklama metnine yer verilebilir (Örnek).
 • Dergi, Makale Geri Çekilmesine ilişkin Politikasına göre geri çekildiğini TR Dizin’e bildirir ve mevcut politika belgesine bir bağlantı vererek ilgili PDF’yi TR Dizin’e gönderilir

Konu ile ilgili taleplerinizi TR Dizin Yardım Masasından iletebilirsiniz.

Dergilerim sayfasındaki ilgili dergiye ait “Düzenle” butonuna basılarak yeni kaydedilmiş dergilerin tüm bilgileri ilk 3 gün içerisinde düzenlenebilir.

İlk olarak, alan araştırması yapılmalı ve seçilecek alandaki yayın eksikleri gözetilerek sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. Amaç, kapsam, yayın politikası, yayın/danışma kurulları, web sayfası, kullanılacak süreç yönetiminin ve dergi adının belirlenmesi, Basın Savcılığı ve ISSN başvurusu için Kültür Bakanlığı ile resmî süreçlerin tamamlanması gerekmektedir.

Dergilerim sayfasındaki ilgili dergiye ait sayılar butonuna tıklanır. Açılan sayfada daha önce eklenen sayılar görüntülenir. “+Yeni Sayı” b utonundan yeni sayınızı yükleyebilirsiniz.