İLGİLİ KİŞİLERİN (AKADEMİSYENLER, YAZARLAR, YAYIN DİREKTÖRLERİ, ARAŞTIRMACILAR, ULAKBİM TR İNDEX UZMANLARI, KOMİTE ÜYELERİ (İNDEKS KRİTERLERİNE GÖRE DERGİ DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ) vb.) KİŞİSEL VERİLERİNİN DATA YASALARINA GÖRE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK İZİN METİNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kurumunuz tarafından işlenmesine ilişkin https://www.trdizin.gov.tr adresinde erişilebilir olan aydınlatma metnini, TR Dizin’de kayıt altına alınan ilgili tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Kurumunuzun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle edinilen ve ayrıntılandırılan kişisel verilerimin, metinde belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK hükümlerine uygun olarak işlenmesine, yurtiçinden ve yurtdışından, gerek TR Dizin internet sitesi ve uygulama platformlarının ilgilileri (üyeler, ziyaretçiler, kullanıcılar, akademisyen, yazar, dergi sorumlusu, araştırmacı, ULAKBİM TR Dizin uzmanı, komite üyesi vb.) ile gerekse diğer üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmasına, kurumsal süreçler ve TR Dizin ile ilgili duyurular, uyarılar, bilgi talepleri, tanıtımlara ilişkin tüm bilgilendirmelerin iletişim bilgilerim (e-posta, telefon vb.) kullanılarak tarafıma iletilmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.