TR Dizin Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri
Başvuru Sonrası Süreçler ve Dergi Değerlendirme İşlemleri

Dergi bilgileri doldurulduktan sonra yayın süreci başlar. Başvurusu en az bir sayı ve kriterlerde belirtilen hakem raporları sunulduktan sonra tamamlanır. Başvurusu onaylanan dergiler, yeni yayınlanan dergiler için ilk sayı ve hakem raporlarının düzenli yayın/gönderildiği tarihten itibaren en az bir (1) yıl, 2 (iki) yıl izlenir. varsa başvuru koşulları dışındaki kriterlerdeki eksikliklerin tamamlanması. İzleme sürecinde;

 1. Uzun süreli yayın yapan dergiler , “Editör Başvuru Formu”nda belirtilen kullanıcı adı ve şifre ile ODIS’e giriş yaparak başvuru tarihi itibariyle en fazla bir önceki yılın sayılarının PDF’lerini yükleyebilirler .
 2. Yayımlanacak sayıların (dış kapak, iç kapak ve içindekiler sayfası dahil) PDF’leri 1 ay içinde ODIS’e yüklenmeli ve yalnızca elektronik dergiler için yukarıda belirtilen bölümlerden eksik olan kısımlara aşağıdaki adresten ulaşılabilir olmalıdır. web sayfası.
 3. Sayının Pdf içeriği kopyalanabilir olmalıdır.
 4. Veri dosyası konunun xml standardında sunulmalı veya makale bilgisi girilmelidir.
 5. Yeni yılın ilk sayısı gönderilirken, varsa bir önceki yıla ait kabul edilen ve reddedilen makalelerin sayıları girilmelidir. Mümkünse makalenin başlığı, yazar(lar)ın adı, teslim tarihi, kabul/red durumu ve tarihin yer aldığı bir excel tablosu sunulması önerilir.
 6. Başvuru onaylandıktan sonra Dergi Değerlendirme Ölçütlerinde belirtilen dergi sayıları ve hakem raporları yüklenmeye devam edilmelidir. Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda derginiz değerlendirmeye alınmayacak ve ilgili yıl için reddedilecektir. Lütfen zamanında ve düzenli yüklemeler yapın.
 7. İzleme süresi sonunda derginin ön değerlendirmesi TR Index uzmanları tarafından yapılır. Ön değerlendirme sonucunda eksiklikleri tespit edilen dergilere gerekli öneri/uyarılar yapılır. Dergiler, temel nitelik ve nicelik konularında eksiklikler nedeniyle ön değerlendirme aşamasında reddedilebilir. Aksi takdirde izleme süreci tamamlanan dergiler komite değerlendirmesine sunulur.
Komite Değerlendirme Süreçleri

Komite değerlendirmesi, genel yayıncılık ilkeleri, dergi değerlendirme kriterleri, hakem raporları ve ön değerlendirme formları kullanılarak yapılır.

 1. Komite üyeleri derginin;
  • Araştırma ve Yayın Etiğine Uyum,
  • Hakem değerlendirme sistemi, hakemliğin katkısı, raporların yeterliliği, etkinlik, içerik kalitesi vb.
  • Yayın kurulu kalitesi, yeterliliği, katkısı, bağımsızlığı, yayın doğruluğu (dil ve imla), ürün doğruluğu (dizgi açısından vb.), derginin uluslararası ve coğrafi temsili (hakemler, danışma ve yayın kurulu) yetkili isimler vb.
  • Makalelerin biçimsel özellikleri, yazım kurallarına uygunluk, makale kaynaklarının doğruluğu ve standartlara uygunluğu, makale başlığı, özet ve anahtar kelime kalitesi.
 2. Komite üyeleri, komite değerlendirme sürecinde mevcut belgeleri yeterli görmedikleri takdirde ek bilgi ve belge talep edebilirler.
Komite Sonrası Değerlendirme Prosedürleri
 1. Komite değerlendirmesinin sonucu (kabul ve ret gibi) yayıncıya/editöre resmi yazı ile bildirilir. Kabul edilen dergi editörü ile ULAKBİM Müdürlüğü arasında 2 (iki) nüsha olarak “TR Dizin Katılım Sözleşmesi” imzalanır.
 2. Anlaşmaların imzalanmasının ardından dergi, TR Dizin veri giriş sürecine dahil edilir.
 3. “Kabul edilen” dergilerin yeni sayıları PDF formatında yüklenmelidir. Sayıların zamanında ve düzenli olarak gönderilmesini sağlamak editör ve/veya yayıncının sorumluluğundadır. Sayıların ve ilgili hakem raporlarının zamanında ODIS’e yüklenmemesi derginin indeksten çıkarılmasına neden olacaktır.
 4. Kabul edilen derginin yeni sayıları da şartlara ve kriterlere uygun olmalıdır. Kriterlere uyulmaması durumunda derginin indeksteki durumu ilgili Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.
 5. Komite değerlendirmesi sonrasında TR Dizin’e kabul edilmeyen dergiler bir yıl süreyle izlenmeye devam edilecektir.
 6. Ret sonrası izleme durumunda dergi, yeni sayılarını tamamlamak ve hakem raporlarını yüklemek ve eksik noktaları tamamlamak kaydıyla süre sonunda yeniden değerlendirilir.
 7. Komisyonun ikinci değerlendirmesi sonucunda daha önce belirtilen eksikliklerin devam etmesi halinde yeniden değerlendirilen yıl ve derginin bir sonraki yılı reddedilmiş olarak kalacaktır. Üst üste iki kez reddedilen dergi, 2 yıl süreyle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Komite değerlendirme sonuçlarına göre “kabul edilen” veya “reddedilen” dergiler, yeni sayılarını ve komite tarafından değerlendirilmek üzere talep edilen belgeleri (örnek hakem raporları vb.) ODIS’e zamanında yüklemelidir.
TR Dizin Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri
TR Dizin web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. TR Dizin sitesini kullanarak Veri Koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Gizlilik ilkelerini oku