• Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Başvurularında Yer Alan "ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergiler, "TR Dizin Dergi Listesi" nde yer alan dergilerdir.
  • Ülkemizde yayınlanan bilimsel süreli yayınlarda yer alan makalelere ortak bir alandan erişilmesini hedefleyerek 1992 yılında faaliyetine başlayan Türkiye'nin ilk ve denetimli veri tabanı olan TR Dizin'in
  • Sayın Editörler, ODİS yeni sürümünün hizmete açılmasını takiben, yeni sistemden beklentiler, yapılması gerekenler ve süreçler hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır. Tarih: 20 Temmuz  2018 Cuma Saat: 09:00 – 12:30 Adres:  TÜBİTAK
  • Değerli araştırmacılar, editörler ve ULAKBİM Paydaşları, TR Dizin yeni arayüzü hizmete sunulmuştur. İki ana kısımdan oluşan TR Dizin; arama arayüzüne ve Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS)
  • TR Dizin Tıp Veritabanı kapsamında daha önce değerlendirmeye alınmayan, “derleme dergileri” ve “ek/özel sayılar”, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 21.03.2016 tarih ve 140 sayılı toplantısında alınan kararla,
  • Değerli Editörler, Yayıncılar ve Dergi Sorumluları, Bu duyuru, TR Dizin veri tabanları ve TR Dizin süreç yönetim sistemi 
  • TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan; makale adı (başlık), öz ve anahtar kelimelerin verilmesi gereken diller hakkındaki maddesi, “Dergide yer alan makaleler, makale dilinde öz
  • OLGU SUNUMU DERGİLERİ Sadece olgu sunumu yayınlayan dergiler, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 27 Şubat 2015 tarih, 133 sayılı toplantısında, 2015 yılından itibaren TR Dizin Tıp Veri