Değerli Editörler, Yayıncılar ve Dergi Sorumluları,

Bu duyuru, TR Dizin veri tabanları ve TR Dizin süreç yönetim sistemi [Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)] yazılımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda ön bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.

ULAKBİM TR Dizin adı ile hali hazırda 5 farklı alt konu alanında veri tabanları yer almakta ve tarama yapılabilmekte, süreçler ise (dergi başvuru, değerlendirme, sayı ve hakem raporları pdf’lerinin yüklenmesi, kabul sonrası dergi işlemleri gibi) ODİS üzerinden yürütülmektedir. Veri tabanı ve süreç yönetim modüllerini geliştirmek, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yazılım geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

TR Dizin, aynı isimle devam edecek olup atıf ve bibliyometrik ölçümlemelerin de sağlandığı “Ulusal Atıf Dizini” olarak hizmet verecektir. Yeni geliştirmelerle birlikte ODİS adıyla devam edecek olan süreç yönetim modülünde ise eksikliklerin giderilip sorunların azaltıldığı ve süreçteki işlemlerin mümkün olduğunca otomatikleştirildiği yazılım üzerine odaklanılmıştır. Yazılım geliştirme çalışmalarına bağlı olarak, 25 Haziran- 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında devreye alınması planlanmaktadır.

ODİS’in devreye alınması sürecinde, eski sistemdeki dergi bilgileri yeni sisteme aktarılacak, sonrasında, sistemde kayıtlı tüm dergi kullanıcıları tarafından yapılacak ilk işlemde (hakem raporu, sayı pdf yükleme, bilgi güncelleme vb.) yeni sisteme yönlendirilecek ve bir defaya mahsus kayıt güncellemeleri talep edilecektir.

Kayıt güncelleme işlemlerindeki en önemli konu ise; sistemde kaydı olan (kabul, izleme, bekleme ya da ret durumundaki) tüm dergilerin ekte yer alan formdaki tüm alanları işaretlemeleri, kriterlerde de yer alan ve dergilerde bulunması zorunlu alanlara dergide mutlak surette yer verilmesinin gerekliliğidir. Bu alanlar boş geçilemeyecek, eksik/hatalı bilgi verilmesi durumunda da dergilerin başvuruları, değerlendirme aşamaları ve kabul durumları askıya alınacaktır.

Bu nedenle, aşağüıdaki ekli pdf dosyada yer alan hususlarda derginizde eksik bir durum varsa yayınlanacak ilk sayınızda bu durumları düzeltmeniz büyük önem arz etmektedir.

Yeni sistemi devreye almadan önce Ankara’da, devreye alınmasını takiben de farklı bölgelerde bölgesel eğitim toplantılarının yapılması planlanmaktadır.

Gelişmeler konusunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz.