1. Komite değerlendirmesinin sonucu (kabul ve ret gibi) yayıncıya/editöre resmi yazı ile bildirilir. Kabul edilen dergi editörü ile ULAKBİM Müdürlüğü arasında 2 (iki) nüsha olarak “TR Dizin Katılım Sözleşmesi” imzalanır.
  2. Anlaşmaların imzalanmasının ardından dergi, TR Dizin veri giriş sürecine dahil edilir.
  3. “Kabul edilen” dergilerin yeni sayıları PDF formatında yüklenmelidir. Sayıların zamanında ve düzenli olarak gönderilmesini sağlamak editör ve/veya yayıncının sorumluluğundadır. Sayıların ve ilgili hakem raporlarının zamanında ODIS’e yüklenmemesi derginin indeksten çıkarılmasına neden olacaktır.
  4. Kabul edilen derginin yeni sayıları da şartlara ve kriterlere uygun olmalıdır. Kriterlere uyulmaması durumunda derginin indeksteki durumu ilgili Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.
  5. Komite değerlendirmesi sonrasında TR Dizin’e kabul edilmeyen dergiler bir yıl süreyle izlenmeye devam edilecektir.
  6. Ret sonrası izleme durumunda dergi, yeni sayılarını tamamlamak ve hakem raporlarını yüklemek ve eksik noktaları tamamlamak kaydıyla süre sonunda yeniden değerlendirilir.
  7. Komisyonun ikinci değerlendirmesi sonucunda daha önce belirtilen eksikliklerin devam etmesi halinde yeniden değerlendirilen yıl ve derginin bir sonraki yılı reddedilmiş olarak kalacaktır. Üst üste iki kez reddedilen dergi, 2 yıl süreyle değerlendirmeye alınmayacaktır.
  8. Komite değerlendirme sonuçlarına göre “kabul edilen” veya “reddedilen” dergiler, yeni sayılarını ve komite tarafından değerlendirilmek üzere talep edilen belgeleri (örnek hakem raporları vb.) ODIS’e zamanında yüklemelidir.