TR Dizin’in yeni arayüzü ile birlikte 01.06.2020 tarih itibariyle “Kabul Dergi Listesi” kullanımı ve görünümü de güncellenmiştir. Listeye arama özelliği eklenmiş, kabul dergilerin ara değerlendirmeleri kapsamında bir sonraki yıla ait sayılarının izlenerek değerlendirileceğini belirten durum için renk ayrımı eklenmiştir.

Listenin güncellenmesi:

  • 2018, 2019 ve 2020 yılı dergi listeleri güncellenmeye devam etmektedir.
  • Dergiler, her yıla ait ilk sayısının TR Dizin’e iletilmesi sonrasında derginin geçmişi ile sürecine bağlı olarak değerlendirme sonucunda listeye eklenmektedir.
  • Listenin güncelleme sıklığı anlık olarak güncellenmektedir.

Listede Yer alan Dergi Durumları: “Kabul” ve “Kabul-Uyarı”

TR Dizin’e başvuran dergiler ile birlikte kabul durumundaki dergiler ara değerlendirmelere tabii tutulmaktadır. Kriterler gereği eksiği olan bir dergi uyarılmakta ve bir sonraki yıl izlenmektedir. “Kabul uyarı” olarak ifade edilen ve gri-yeşil renkle tanımlanan dergilerin ilgili yılda bir uyarısı olduğu ifade edilmektedir. Kriterler doğrultusunda dergilerin eksik sayı ve hakem raporlarına bağlı sistem tarafından otomatik yapılan uyarılar ile değerlendirmeler sonrası iletilen uyarılar dergiyi “kabul uyarı” durumuna geçirmektedir.

Örneğin, en son 2019 yılında listede “kabul uyarı” durumunda görünen bir derginin, 2019 yılı sayılarının kriterlerden herhangi bir madde kapsamındaki eksikliğine bağlı uyarısı olduğunu, 2020 yılı sayılarının iletilmesi durumunda, derginin izleneceği ve aynı eksikliğin devam etmesi durumunda 2020 de dizinlenmemesinin sözkonusu olabileceği anlaşılmaktadır.

TR Dizin’de Dizinlenen Dergiler:

Listede yeşil (kabul) veya yeşil-gri (kabul uyarı) olan yılları dizinleniyor demektir. Dizinde olmayan yıl, listede hiç gösterilmemektedir.

Listede yer alan bir derginin, geçmiş yıllara ait listede yer almayan herhangi bir yılı veya makalesi ile ilgili geriye dönük işlem yapılmaz.

Derginin dizinlendiği yıllardan son 4 yıl bilgisi dergi adı altında verilmektedir. Dizinlendiği daha önceki yıllar ile birlikte, dergi bilgilerinin (web adresi, yayın ve atıf sayıları vb.) yer aldığı dergi detay sayfasına “Tüm Yıllar” sekmesi veya “dergi adı” tıklanarak erişilmektedir.