TR Dizin Arama Sözdizimi
Basit Arama

TR Dizin arama kutucuğuna yazdığınız terimler, seçilen tarama alanı içerisinde yazıldığı gibi aranırlar. Varsayılan mantıksal operatör AND olduğu için, sonuçlar eşleştirilirken arama kutucuğu içerisine yazılan tüm terimlerin ilgili alan içerisinde yer alması beklenir.
TR Dizin’de mantıksal operatörler (AND, OR, NOT) ve joker karakterler (&&, ||, !, (, ), {, }, [, ], ~, *, ?) kullanılarak arama yapılabilmesi için arama cümleciğinin tamamının parantez içerisine alınması gereklidir.
Aşağıdaki sorgu; “bilgi erişim sistemleri” terimlerini, aralarına mantıksal “VE” operatörünü koyarak “Tüm Alanlar” içerisinde, “Fen”, “Sosyal” veri tabanlarında ve 1963-2019 yılları arasında arar.

Arama Yardım Basit Arama
İfade Arama (Phrase Search)

Çift tırnak içerisine yazılan ifadeler, seçilen alan içerisinde birebir aranırlar.
Aşağıdaki sorgu; “bilgi erişim sistemleri” terimlerini, “Başlık” alanı içerisinde yazıldığı sıra ile arar. Başlık alanında “erişim bilgi sistemleri” gibi arama terimlerini farklı bir sırada barındıran belgeler bu sorgu ile eşleşmezler.

Arama Yardım İfade Arama
Joker Karakter (*)

Sorgu içerisinde * kullanımı, bir ya da birden fazla karakterlerle eşleşme anlamı taşır.
Aşağıdaki sorgu; “Dergi Adı” alanında “Türk” ile başlayan kelimeler bulunan tüm dokümanlara erişilmesini sağlar. Örneğin, “Türk Kütüphaneciliği” ya da “Türkbilig” gibi.

Arama Yardım Joker Karakter *
Joker Karakter (?)

Sorgu içerisinde ? kullanımı, bir ya da birden fazla karakterlerle eşleşme anlamı taşır.
Aşağıdaki sorgu; “Anahtar Kelime” alanında “Bilg” ile başlayan ve sonrasında herhangi bir karakter içeren tüm dokümanlara erişilmesini sağlar. Örneğin, “bilge” ya da “bilgi” gibi.

Arama Yardım Joker Arama ?
Bulanık Arama (Fuzzy Search)

~ joker karakteri kullanılarak bir kelimeye benzer diğer kelimelerin de bulunmasını sağlayan arama şeklidir.
Aşağıdaki sorgu; “bilgi” kelimesinden 2 harf değiştirilerek türetilebilecek diğer kelimeleri de içeren bir sorgulama yapılmasını sağlar. Örneğin, “bölge”, “biliş” ya da “bilim” gibi.

Arama Yardım Bulanık Arama
Yakınlık Araması (Proximity Search)

Tırnak içerisinde yazılan kelimeler arasında yer alabilecek kelime sayısının belirlenebildiği sorgulama şeklidir. İlgili kelimeler tırnak içerisine alındıktan sonra, ~ karakteri ve kelimeler arasında yer alabilecek terim sayısını ifade eden sayısal değer yazılarak sorgu oluşturulabilir.

Aşağıdaki sorgu; “Başlık” alanında “bilgi” ve “erişim” kelimeleri arasında en fazla 3 kelime bulunan tüm dokümanlara erişilmesini sağlar. Örneğin, “Büyük Veri Yaklaşımıyla Birden Çok Bilgi Erişim Merkezinin Kolektif Kullanımı”, “Uluslararası Bilgi Sistemlerinde Bilgiye Erişim, Bilgilerin Depolanması Ve Teknik Analizi” ya da “Türkçenin eğitimi ve öğretimine yönelik bilgi kaynaklarına erişim sorunu ve elektronik ortamda bilgi paylaşımı” gibi.

Arama Yardım Yakınlık Araması
Aralık Sorgulama (Range Query)

Belirli bir aralık belirlenerek gerçekleştirilen sorgulama şeklidir.
Aşağıdaki sorgu; “Yıl” değeri 1998 ve 2019 arasında olan tüm dokümanlara erişilmesini sağlar. Bu tür sorgularda köşeli parantez ( [ ] ) kullanılması alt ve üst sınırların da sorguya dâhil edilmesi anlamı taşır. Köşeli parantez yerine süslü parantez ( { } ) kullanılması durumunda alt ve üst sınırlar sorguya dâhil edilmez. Örneğin, ( {1998 TO 2019] ) şeklindeki bir sorgu 2019 yılını aralığa dâhil ederken 1998 yılını aralık dışında tutar.

Arama Yardım Aralık Sorgulama
AND ( && ) Araması

Sorgu terimleri arasında büyük harfli AND ya da && yazılması, ilgili sorguda her iki teriminde bulunmasını zorunlu kılar. TR Dizin’de arama terimleri arasına AND ya da && yazılmasa bile seçilen alanda tüm arama terimlerinin geçmesi beklenir.
Aşağıdaki sorgu; “Kurum” alanında “hacettepe” ve “üniversitesi” geçen tüm dokümanlara erişilmesini sağlar. TR Dizin’de varsayılan arama operatörü AND olduğu için, parantezler ve AND operatörü kullanılmadan da aynı sonuca ulaşılması olanaklıdır.

Arama Yardım And Araması
OR ( || ) Araması

Sorgu terimleri arasında büyük harfli OR ya da || yazılması, ilgili sorguda yazılan terimlerden herhangi biri ile eşleşen tüm dokümanlara erişilmesini sağlar.
Aşağıdaki sorgu; “Kurum” alanında “hacettepe” veya “ankara” geçen tüm dokümanlara erişilmesini sağlar.

Arama Yardım Or Araması
NOT ( ! ) Araması

Bir sorgu teriminden önce büyük harfli NOT ya da ! yazılması, o terimi içermeyen tüm dokümanlara erişilmesini sağlar.
Aşağıdaki sorgu; “Başlık” alanında “cerrahi” içermeyen tüm dokümanlara erişilmesini sağlar.

Arama Yardım Not Araması