Mevlevi Ayinlerinde “Söz Boyama”

2017 yılında çalışmalarına başlanan Tübitak 1001 programına ait 117K383 no?lu projesinde Türk Musikisi repertuarının en sanatlı ve en ciddi formu olan Mevlevi Ayin?lerindeki söz-müzik anlam bütünlüğü incelenmiş, özünde programatik bir yapıya sahip olan Mevlevi Ayin türünde ?söz boyama? tekniğine benzer bir tekniğin besteciler tarafından bilinçli veya yarı-bilinçli olarak kullanımı araştırılmıştır. 11 tanesi farklı edisyonlardan karşılaştırılmalı olarak analiz edilen toplam 53 eserden elde edinilen bulgular gerek Mevlevi Ayin besteciliğinde güftenin bestelemeye etkisinin olduğunu, gerekse benzer tip sözel ve sembolik anlamlar için gelenek içerisinde benzer müzikal tercihlerin kullanıldığını somut olarak olarak ortaya koymuştur. Sözel Anlamın müziğe yansıtılmasında kullanıldığı tespit edilen başlıca kategoriler, (1) Çeşni- Makam değişimleri, (2) Ezgisel Hattaki yön ve şekil değişimleri, (3) Belirli müzikal aralıkların vurgulanması, (4) Cümle Ritmi ve Zaman Değişimleri ve (5) müzik ve müzikötesi ilişkilendirmeleri gibi özel durumlardır. Ulusal ve uluslararası literatürde Türk Musikisine yönelik benzer bir çalışma daha önce yapılmamıştır. Projenin bulguları bu açıdan ülkemizdeki müzikoloji çalışmalarında genişleyecek yeni bir alanın habercisi niteliğindedir.
Ozan BAYSAL, Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK, Gözde ÇOLAKOĞLU SARI
Kaynak: TÜBİTAK SOBAG Proje; 2018
Sayfa Sayısı: 76
Proje No: 117K383
Proje Bitiş Tarihi: 15.10.2018
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.