Yıl: 2007Cilt: 2007Sayı: 33ISSN: 1300-5340Sayfa Aralığı: 135 - 145
Türkçe
Bu araştırmada yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre eğitim yapılan sınıflarda öğretmenlerin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket, Ankara merkezinde bulunan ilköğretim okullarının 1-6. sınıflarında görev yapan 242 sınıf ve branş öğretmenlerine uygulanmıştır. Öğretmenlerin öğrenci başarısının belirlenmesinde, kendilerini daha yeterli olarak gördükleri, geleneksel ölçme yöntemlerini tercih ettikleri görülmüştür. Ölçme araçlarını kullanmada karşılaştıkları sorunların başında sınıfların kalabalık oluşu ve zaman yetersizliği gelmektedir. Öğretmenlerin büyük bir bölümünün yeni karşılaştıkları değerlendirme yaklaşımlarının olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin görüşlerinin, programda belirtilen özelliklerle paralellik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Diğer sonuçlarda dikkate alındığında, öğretmenlerin ölçme tekniklerinin kullanımı ve hazırlanması konusunda eğitime ihtiyaçları olduğu anlaşılmaktadır.
Teachers' Proficiency Perceptions of About the Measurement and Evaluation Techniques and the Problems they Confront
In this study, the teachers’ opinions about measurement and evaluation methods which they use in their classrooms were tried to be described. The survey developed for this purpose was administred to 242 classroom teachers and branch teachers teaching 1-6. grades in primary schools in centeral province of Ankara. The teachers preferred traditional measurement methods at which they considered themselves more adaquate to determine students’ achivement. The most important problem which the teachers meet at using measurement instruments is crowded classrooms and insufficient course duration. A great part of teachers’ opinion that has showed parallelism that the primary school programme. Taking this finding and other findings of the study into consideration, it is understood that teachers need education on using and preparing measurement methods.
140 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
akademik başarı, ilk öğretim öğretmenleri, öğrenci başarısı, öğretmen yeterliliği, yapılandırmacı öğrenme, ölçme ve değerlendirme, branş öğretmenleri, ilk öğretim programı
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.