Yıl: 2006Cilt: 0Sayı: 171ISSN: 1302-5600Sayfa Aralığı: 100 - 108
Türkçe
Metaforlar, genel olarak bir fenomenin veya bir kavramın daha tanıdık ve bilinen terimlerle nitelendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Metaforlarm kesin ve bilinçli olarak eğitim ya da öğrenme amaçlı kullanılmaları henüz yeni olmasına rağmen onların bir öğretim aracı olarak kullanılmaları çok eskiye dayanır. Öğretmenler çoğu zaman fikirleri, kavramları ve soyut şeyleri açıklamak için bilinçsiz olarak metaforları kullanmakta veya benzer bazı yöntemlere günlük uygulamalarında yer vermektedirler. Metaforları ve onların eğitimsel amaçlı kullanımlarını kuramsal olarak inceleyen bu çalışmada, ilk önce metaforlar ile ilgili temel kavramlar açıklanmış ve bu kavramlar somut örneklerle gözler önüne serilmiştir. Daha sonra ise metaforların eğitim öğretim alanında kullanımına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca öğrenme ortamı içerisinde metaforlarm öğretim amaçlı olarak kullanımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
An Examination of Metaphorical Thinking and Learning from Educational View
Metaphor is generally defined as describing a phenomenon or a concept by the terms which are more familiar. Although the usage of metaphors as pedagogical tools is a recent issue, using them as a teaching tool is common for a very long time. Teachers not only use metaphors unconsciously to explain ideas, concepts and abstract things but also they apply some similar methods in their everyday activities. In this study that examines metaphors and their educational usage theoretically, the basic concepts about metaphors are examined and explained first. Then some commentaries on the educational and instructional usage of metaphors are placed. Moreover, some important points about the usage of metaphors for instructional purposes are explained.
121 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
metaforlar, metaforik düşünce, metafor öğrenme yöntemi, eğitim, öğretim, öğretim ortamı, öğrenme ortamı
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.