Üçkapılı Granotoidlerinin agrega olabilme özelliği açısından değerlendirilmesi

Geosound

Yıl: 2003Cilt: -1Sayı: 42ISSN: 1019-1003Sayfa Aralığı: 237 - 249
Türkçe
Bu çalışmayla Niğde (Çamardı) il sınırları içerisinde geniş bir yayılım gösteren Üçkapılı Granotoidlerinin agrega olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Üçkapılı Granotoidlerinden alınan örnekler birçok analiz ve deneye tabi tutulmuştur. İnce kesitler üzerinde mineralojik ve petrografik analizler yapılmıştır. Granotoidlerin kimyasal analizi ile bileşenleri belirlenmiştir. Birim hacim ağırlık, parazite, ve dona karşı dayanım gibi fiziksel özellikler, tek eksenli basınç direnci, üç eksenli basınç direnci, Los Angeles aşınma direnci gibi mekanik özellikler tespit edilmiştir. Analiz ve deney sonuçlarının ilgili standartları sağlaması ile Üçkapılı Granotoidlerinin agrega olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Assessment of Üçkapılı Granotoid for aggregate suitability
In this study the evaluation of the possibility of using it as aggregate of Üçkapılı Granotoid which is widely around Çamardı (Niğde) has been aimed. Numerous analyses and tests were performed on the samples which were taken from Üçkapılı Granotoid. Mineralogical and pétrographie analysis were conducted on thin sections. Chemical compounds was obtained by chemical analysis. Physical properties such as unit weight, porosity and freezing strength and mechanical properties such as uniaxial compressive strenght, triaxial compressive strength and Los Angeles abrasion value were determined. Due to the results of analyses and tests suplied the related standarts, it was concluded that Üçkapılı Granotoid can be used as aggregate.

  • Fen > Mühendislik > Jeoloji
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.