PDF

Yıl: 2018Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2148-2462Sayfa Aralığı: 183 - 247
Türkçe
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de cumhuriyetin kuruluş yıllarında bir fail olarak devletin davranışını iktisadi açıdan araştırmaktır. Bu amacın temelinde ise 1923-1938 döneminde Türkiye’nin iktisadi kalkınmasının, iktisadi tasarım ile açıklanmasını olanaklı kılacak bir yaklaşım oluşturmak yatmaktadır. İktisadi tasarımda önce amaç daha sonra amaca uygun mekanizma tasarlanır. Bu çalışmada, Türkiye’de cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki iktisadi tasarıma ilişkin yalnızca amaç fonksiyonuna dair tespitler yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın kapsamı yalnızca şeker sanayi ile sınırlandırılmıştır ve devletin şeker sanayindeki davranışının kalkınma sürecindeki genel davranışa aykırı olmadığı kabul edilmiştir. Devletin iktisadi açıdan davranışını açıklayabilmek amacıyla şeker sanayine ilişkin hemen hemen tüm kanun metinleri ve önemli raporlar, arşiv çalışması da yapılarak incelenmiş ve kanun metinlerinin ve raporların hangi amaca yönelik olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca döneme ilişkin ilgili iktisadi veriler de sunulmuştur. Çalışma ile şeker sanayine ilişkin tespitlere dayanarak hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin ima ettiği amaçlar ortaya çıkarılmıştır.
The Sugar Industry and the Objective Function of the State in the Establishment Period
The aim of this study is to investigate the behavior of the State as an agent in Turkey in the years of establishment of the Republic. At the basis of this goal, there is an approach that makes it possible to explain economic development of Turkey during the period 1923-1938 by economic design. In economic design, firstly the objective function is determined, and then the proper mechanism is designed for the objective function. In this study, it is only intended to make determinations regarding the goal function for economic design in the establishment years of the Republic of Turkey. The scope of the work is limited to the sugar industry only and it is recognized that the government’s behavior in the sugar industry is not contrary to the general behavior in the development process. In order to be able to explain the State’s economic behavior, almost all legal documents and important reports about the sugar industry have been examined through archival studies and it has been tried to determine the purpose of the legal documents and reports. In addition, related economic data about the period are also presented. Based on the findings of the study with respect to the sugar industry, targets are identified and the goals that those targets implied are revealed.

Dergi
Derleme
Tam metin
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.