Türkiye’de ve Dünyada orta gelir tuzağının talep yönlü boyutuna ilişkin bir tartışma

Maliye Dergisi

Yıl: 2014Cilt: 0Sayı: 167ISSN: 1300-3623Sayfa Aralığı: 93 - 115
Türkçe
Orta gelir tuzağı kavramına ilişkin arz yönlü açıklamalar verimlilik büyümesinden hızlı ekonomik büyümeye doğru bir ilişki kurmakta ve politika önerisi olarak verimlilik büyümesini arttıracak şekilde büyüme stratejilerinde bir sıçrama veya kayma gerçekleştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Diğer taraftan bu çalışmanın bulguları i) iç talebin, ii) özellikle de hanehalkı tüketim harcamalarının ve iii) Türkiye’ye özgü olarak yatırım harcamalarının bir başka deyişle sorunun talep yönlü boyutunun önemini işaret etmektedir. Bu çalışmanın önerisi orta gelir tuzağından çıkışı hedefleyen bir stratejinin, sorunun talep yönlü boyutunu gözdenkaçırmaması gerektiğidir.
A discussion on the demand-side dimension of the middle-income trap in Turkey and the world
The supply-side explanations with regards to middle-income trap are based on a relation from productivity growth to rapid economic growth and emphasize a kind of economic policy which makes a shift in growth strategies in order to raise productivity growth. On the other hand, findings of this study point out the importance of i) domestic demand and ii) especially household consumption expenditures, and iii) investment expenditures with special reference to Turkey; in other words the demand-side dimension of the problem. The suggestion of this study is to take into account the demand-side dimension of a strategy which targets to escape middle-income trap.
2 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > İktisat
  • Sosyal > İşletme
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.