PDF

Yıl: 2010Cilt: 5Sayı: 3ISSN: 1308-2140Sayfa Aralığı: 728 - 749
Türkçe
Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretiminde ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar temelde programlardan (ilköğretim Türkçe dersi programlarından, Türkçe öğretmenliği lisans programından), takip edilen kitaplardan, öğretim metotlarından, alanla ilgili kurumlardan, öğretim elemanlarından, öğrencilerden… vd. kaynaklanmaktadır. Makalede, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler ve sorunlar gözlemlerden ve konuyla ilgili olarak hazırlanmış çalışmalardan / yayınlardan hareketle dikkatlere sunulmuştur.
Problems of Turkish teaching
There are serious problems in Turkish teaching as native language and foreign language. These problems are based on curriculums (primary school Turkish lesson curriculum, Turkish Education undergraduate curriculum), textbooks and source books, institutions about the subject area, instructors, students… etc. In this article, difficulties and problems in Turkish teaching as native and foreign language determined from observations and studies / articles about subject area presented to care.
22 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.