PDF

İlköğretim Hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Eğitim ve Bilim

Yıl: 2010Cilt: 35Sayı: 156ISSN: 1300-1337Sayfa Aralığı: 84 - 96
Türkçe
Araştırmanın amacı, ilköğretim hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma grubunu 89 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlere bu araştırma için araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın başlıca bulgularına göre, hayat bilgisi ders kitapları, içeriğinin günlük hayatla bağlantılı olması, kavramların öğrenci düzeyine uygunluğu ve görsel unsurların metin ile uyumluluğu gibi konularda yeterli veya kısmen yeterli; kazanımları gerçekleştirmeye yönelik yeterince örnek bulunması, öğrencilerin sınıfta aktif rol almasını sağlaması gibi konularda ise yetersiz bulunmuştur. Öğrenci çalışma kitaplarının ise öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkinlikler ve görsel öğeler, ölçme ve değerlendirme çalışmaları bakımından bazı yetersizlikler gösterdiği bulunmuştur. Çalışmada hayat bilgisi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
The evaluation of primary education life sciences coursebooks and workbooks according to the teachers’ views
The purpose of this research is to make an evaluation of primary education Life Sciences coursebooks and workbooks according to the views of the teachers. The participants of the study were 89 classroom teachers. A questionnaire which was developed by the researcher was applied to the study group. The research findings revealed that the coursebook series Life Sciences were sufficient or partly sufficient in terms of relevance of content to real life, suitability of concepts to the students’ level, and the agreement of visual components with texts whereas they were insufficient in some other respects such as providing enough examples to facilitate outcomes and enabling students to play active roles in classes. As to the workbooks, it was found that they were in some ways lacking in activities that facilitate learning and in visual elements, as well as in measurement and evaluation activities. In addition, recommendations for developing Life Sciences coursebook series and workbooks were made in the research.
18 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
öğretmen görüşleri, ilk öğretim programı, hayat bilgisi dersleri, ders kitapları, öğrenci çalışma kitabı, Ankara, sınıf öğretmenleri
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.