PDF

Yıl: 2010Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 2147-1037Sayfa Aralığı: 57 - 76
Türkçe
Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre eğitim yapılan sınıflarda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde hazırlanan anket, Kırşehir’deki ilköğretim okullarının II. kademesinde görev yapan 52 Sosyal Bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Öğretmenlerin öğrenci başarısının belirlenmesinde, kendilerini daha yeterli olarak gördükleri geleneksel ölçme değerlendirme araçlarını tercih ettikleri görülmüştür.Ölçme araçlarını kullanmada karşılaştıkları sorunların başında sınıfların kalabalık oluşu, maliyet ve zaman yetersizliği gelmektedir. Diğer sonuçlarda dikkate alındığında, öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme araçlarının kullanımı ve hazırlanması konusunda daha kapsamlı hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu anlaşılmaktadır.
Utilization levels of teachers of social studies in assessment-evaluation tools and the problems they met
The aim of this study, learning approach based on the constructivist education classes measurement and evaluation tools used by teachers for their opinions described. This survey was prepared fort he purpose; the 52 primary schools worked Kırsehir Social Studies teacher, has been applied to. Teachers in determining student success, they view themselves as more adequate fort he traditional measurement method was preferred. Assessment tools fort he problems they face in the crowd formed at the beginning of classes, cost and time is insufficient. Other results taken into account, the teachers' use of lternative measurement and evaluation tools in the preparation of training needs to be maintained.
27 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
sosyal bilgiler eğitimi, sosyal bilgiler öğretmenleri, ölçme araçları, ölçme ve değerlendirme, yapılandırmacı öğrenme, öğretmen görüşleri, ilk öğretim öğretmenleri, kırşehir
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.