PDF

Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl: 2009Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 1303-8451Sayfa Aralığı: 281 - 326
Türkçe
Bu araştırma, öğretmen adaylarının (N=2847) öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) inceledi. Bu amaç için katılımcılar “Öğrenci . . . gibidir; çünkü . . .” ibaresini tamamlamadı. Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adayları öğrenci kavramına ilişkin toplam 156 adet geçerli metafor üretti. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 11 farklı kavramsal kategori altında toplandı. Kavramsal kategoriler öğretmen adaylarının program türü, cinsiyeti ve sınıf düzeyi bakımından önemli derecede farklılık gösterdi. Metaforlar öğretmen adaylarının belli eğitimsel olgulara ilişkin sahip oldukları kişisel algılarını anlamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.
Prospective teachers' mental images about the concept of student
This study investigated the metaphorical images that prospective teachers (N=2847) have on the concept of the student. Participants completed the phrase of “A student is like . . . because . . .” to indicate their conceptualizations of learner. Data was analyzed both qualitatively (i.e., content analysis) and quantitatively (i.e., chi-square). According to the results, totally 156 valid metaphorical images were identified and they are collected under 11 different conceptual categories. Significant differences are determined in the 11 conceptual themes as participants’ gender, class level, and program type. Metaphors can be used as a powerful research tool to understand the prospective teachers’ personal insights on the educational phenomena.
152 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
öğretmen adayları, metaforlar, öğrenci kavramı, öğretmen algılamaları, cinsiyet farklılıkları, sınıf düzeyi, egitimsel olgular
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.