PDF

Yıl: 2008Cilt: 14Sayı: 55ISSN: 1300-4832Sayfa Aralığı: 459 - 496
Türkçe
Bu araştırma, ilköğretim birinci kademe öğrenci (n=1,204), öğretmen (n=85) ve öğretmen adaylarının (n=420) okul kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her birinin “Okul ... gibidir, çünkü ...” ibaresini tamamlamasıyla elde edilen ham veriler, hem nitel hem de nicel veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar okul kavramına ilişkin olarak toplam 74 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından irdelenerek 10 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Söz konusu bu 10 kavramsal kategori katılımcı türü (öğrenci, öğretmen ve öğretmen adayı) bakımından önemli derecede farklılık göstermiştir. Kavramsal kategoriler, ayrıca, öğrencilerin sınıf düzeyleri (3, 4 ve 5. sınıf) bakımından da önemli derecede farklılık göstermiştir.
Metaphors About School
This study investigated the metaphors that primary school students (n=1,204), teachers (n=85) and teacher candidates (n=420) formulated to describe the concept of school. In order to collect data participants were asked to complete the prompt “School is like ... because ...”. Both qualitative and quantitative procedures were utilized to analyze the data. According to the results, overall, participants produced 74 valid metaphors about school. Based on these metaphorical images, 10 conceptual themes (or categories) were identified. Significant differences were detected between students, teachers and teacher trainees with respect to 10 conceptual themes. Significant associations were also identified between 10 conceptual categories and the students’ class levels.
146 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
öğretmen adayları, okullar, öğrenciler, öğretim yöntemleri, düşünme stilleri, öğrenme yöntemleri, öğretmen görüşleri, metaforlar, örgütsel metafor
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.