Toplantı ve Sunumlar

TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu, 2-3 Kasım 2017, Antalya

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi.

Türkiye adresli bilimsel süreli yayınların, nitelik ve nicelik olarak kalitesinin, uluslararası alanda görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması amacıyla her yıl düzenlenen toplantıların devamı niteliğinde düzenlenen sempozyuma, süreli yayın editörleri, sorumluları, yayıncıları ve dergi temsilcilerinden 260 kişi katıldı.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat SATOĞLU tarafından yapılan açılış konuşmasında, ULAKBİM’in faaliyet alanları ile Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde yürütülen bilgi ve belge hizmetleri hakkında bilgi verildi. SATOĞLU, ULAKBİM olarak ulusal yayıncılığa desteğin devam ettirileceğini ve önümüzdeki yıl itibariyle TR Dizin’in yeni altyapısı ile atıfların ölçülebileceği, bibliyometrik ölçümlerin gerçekleştirilebileceği “Ulusal Atıf Dizini”nin hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU’nun “TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve Sorunlar” başlıklı sunumları ile yayıncılıkta etik konusunun önemi ve detayları hakkında bilgi verildi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut AL tarafından gerçekleştirilen sunumda dergilerde bilimsel kalitenin yükseltilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Uluslararası Atıf Dizinleri olan Web of Science ve Scopus editörlerinin, Ulusal dergilerin dizinlerdeki durumuna yer verilen sunumları ile devam eden toplantıda, “editörlük”, “hakemlik” ve “etik” başlıklı 3 ayrı panelde sunumlara yer verilerek s oru cevap ile çözüm önerileri iletildi. TR Dizin uzmanları tarafından TR Dizin süreç ve değerlendirme yöntemleri ile TR Dizin’den Ulusal Atıf Dizini’ne geçiş sürecinde editörlerden beklentiler ve süreç hakkında paylaşımda bulunuldu.

Program

1. Gün
Saat Konu Konuşmacı İçerik
09:00 – 09:30 Açılış Konuşması Mirat SATOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM
09:30 – 10:30 “Journal evaluation principles and process” (Principles and goals of the journal selection process, New approach to collection building and curation, ESCI current and future coverage, Journal submission and evaluation process, Journal selection criteria, Journal self-citation and stacking, Journal deselection, Journal Impact Factor calculation.)* Dr. Mila CAHUE. Web of Science Regional Europe Editor, Clarivate Analytics
10:30 – 11:30 “What to do in order to be indexed and remain in SCOPUS accompanied by the data onthe citation analysis of Turkish journals in SCOPUS.”* Daniel CALTO. Director of Solution Services, Research Intelligence. Elsevier B.V.
11:30 – 11:45 ARA
11:45 – 12:30 Ulusal Dergilerde Bilimsel Kalitenin Yükseltilmesi. Doç. Dr. Umut AL, Hacettepe Üniversitesi
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:45 TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve Sorunlar Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V.
14:45 – 15:15 ULAKBİM TR Dizin Sunumu 1. TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS):Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Dergi Başvurusu. Ebru SOYUYÜCE AYDIN, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Birimi
15:15 – 15:30 ARA
15:30 – 17:00 ULAKBİM TR Dizin Sunumu 2.TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS): Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Dergi Ön Değerlendirme Yöntemi. Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Birimi
15:30 – 17:00 TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Komite Değerlendirme Yöntemi Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN. TR Dizin Komite Üyesi, Hacettepe Üniversitesi
2. GÜN (3 Kasım 2017 Cuma)
Saat Konu Konuşmacı İçerik
TR DİZİN 1.PANEL
09:00 – 10:00 Bilimsel Yayınlarda Editör Katkısı. Panel Başkanı: Prof. Dr. Ali Bülent EKİN. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi
09:00 – 10:00 Uluslararası Normların Işığında Editörlük. Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ. TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi
09:00 – 10:00 SBVT Dergilerinde Karşılaşılan Editörlük Sorunları Prof. Dr. Mehmet E. KÜÇÜK. TR Dizin Komite Üyesi, Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer
09:00 – 10:00 TR Dizin Sağlık Bilimleri dergilerinde Editör süreçleri; Bilimsel kalite için Editörlük. Doç. Dr. Orhan YILMAZ. TR Dizin Komite Üyesi, S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH.
10:00 – 10:30 ARA
TR DİZİN 2. PANEL
10:30 – 12:00 Bilimsel Yayınlarda Hakem Katkısı: Hakemlik Süreçlerinin Süreli Yayın Kalitesine Etkisi. Panel Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ. TR Dizin Komite Üyesi, Medipol Üniversitesi
10:30 – 12:00 Uluslararası dergilerde hakemlik; Hakem seçilmesindeki aranan özellikler ve dergilere olan katkıları. Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ. TR Dizin Komite Üyesi, Medipol Üniversitesi
10:30 – 12:00 Sosyal Bilimlerde Hakem davranışları ve hakemlik sürecinde görülen eksiklikler: TR dizin kapsamındaki dergilerden örnekler ile. Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR. TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi
10:30 – 12:00 Sosyal Bilimlerde Hakem sürecinin etkililiği ve hakem tutumları. Prof. Dr. Emine ÖZMETE. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi
10:30 – 12:00 TR Dizin dergileri için uluslararası hakemlik süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Prof. Dr. Nazmi ZENGİN. TR Dizin Komite Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
12:00 – 14:00 Öğle Yemeği
TR DİZİN 3. PANEL
14:30 – 16:30 Bilimsel Yayıncılıkta Araştırma ve Yayın Etiği. Panel Başkanı: Prof. Dr. Berna ARDA. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi
14:30 – 16:30 Sosyal, Akademik ve Yayın Etiği İlişkisi. Prof. Dr. Ramazan GÖZEN. TR Dizin Komite Üyesi, Marmara Üniversitesi
14:30 – 16:30 Araştırma ve Yayın Etiği Açısından Temel Kavramlar. Prof. Dr. Hasan MERDUN. TR Dizin Komite Üyesi, Akdeniz Üniversitesi
14:30 – 16:30 İntihal, Çeşitleri ve Yol Açan Etkenler. Doç. Dr. Serkan ERAT. TR Dizin Komite Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi
14:30 – 16:30 Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar. Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN. TR Dizin Komite Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi
16:30 – 17:00 ARA
17:00 – 18:30 Tartışma ve Kapanış TR Dizin Birimi Uzmanları TR Dizin, Komite Üyeleri
Makale Yazma Semineri, 30 Mayıs 2016, TÜSSİDE

ULAKBİM tarafından, 30 Mayıs 2016 tarihinde, TÜSSİDE’de tüm gün süren “Bilimsel Makale Yazma Semineri” düzenlenmiştir. TÜSSİDE’nin ev sahipliği ve organizasyonu ile TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bulunan yaklaşık 50 araştırmacıya, bilimsel makale yazma konusunda eğitim verilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN ve ULAKBİM TR Dizin uzmanlarından Mehmet BOZ tarafından verilen eğitimde, sosyal bilimler ve yönetim alanında bilimsel araştırmanın felsefesi, makale yazma ve yayınlatma süreçleri, bu süreçlerde kullanılacak araç ve yöntemler gibi konulara değinilmiştir.

Etkinlik haberi için tıklayınız.

TR Dizin Editör Çalıştayı, 11 Nisan 2016, Ankara
Saat Konu Konuşmacı İçerik
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış Konuşması Mirat SATOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM
09:30-10:15 Davetli Konuşmacı “Ulusal Yayınların Stratejik Önemi” Prof. Dr. Çetin EROL – Yükseköğretim Kurulu
10:15 -11:00 Davetli Konuşmacı “Bilimsel Yayıncılık ve Editörlük Misyonu” Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL – Hacettepe Üniversitesi
11:00-11:30 Ara
11:30-13:00 TR Dizin Sunumları
11:30-13:00 “TR Dizin Süreçleri” Sibel TABANLIOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM
“Dergi Değerlendirme Kriterleri” Mehmet BOZ – TÜBİTAK ULAKBİM
13:00-13:30 Tartışma ve Sorular
13:45-14:45 Öğle Yemeği
15:00-16:30 Panel:Bilimsel Süreli Yayıncılıkta Hakemlik ve Etik Sorunlar Başkan: Prof. Dr. Ahmet KIZILAY – TR Dizin Komite Üyesi, İnönü Üniversitesi
“Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yayıncılık Etiği” Dr. Mehmet BARCA – Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
“Fen ve Sağlık Bilimlerinde Yayıncılık Etiği” Prof. Dr. Nazmi ZENGİN – TR Dizin Komite Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
“Temel Bilimlerde Araştırma Etiği ve Yasal Eksikler” Prof. Dr. Hilal ÖZDAĞ – TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi
“Sosyal Bilimlerde Bilimsel Yazı Değerlendirme Süreci” Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR – TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi
“Fen ve Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Yazı Değerlendirme Süreci” Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN – TR Dizin Komite Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
16:30 - 17:30 Tartışma ve Kapanış
Bilimsel Makale Yazma Semineri, 23 Ekim 2015, Manas, Kırgızistan

TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından, 23 Ekim 2015 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Bilimsel Makale Yazma Semineri” sunumları aşağıda paylaşılmıştır.

Prof. Bünyamin ŞAHİN_01 BS Bilimsel Makale Yazma Süreçleri Prof. Bünyamin ŞAHİN_02 BS Referans Alıntılanması Prof. Bünyamin ŞAHİN_03 BS Dergi Seçimi Prof. Dr. Hilal Özdağ_01 HO Bilimsel Yayın Etiği Prof. Dr. Hilal Özdağ_02 HO Makale Hazırlanması
Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri, 3 Haziran 2015, Erzurum

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede altıncısı, 3 Haziran 2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi, Erzurum’da 142 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri Fatma BAŞAR, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, TR Dizin Komite Üyesi XPS
Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA, Yeditepe Üniversitesi, Editor for Journal of Ethnopharmacology pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Gamze KESKİN, Elsevier pdf icon pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, TR Dizin Komite Üyesi pdf icon
Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri, 27 Mayıs 2015, Trabzon

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede altıncısı, 27 Mayıs 2015 tarihinde KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon’da 181 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri Halise ÖZDEMİRCİ, TÜBİTAK ULAKBİM
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler Prof. Dr. Muammer ELMAS, TR Dizin Komite Üyesi pdf icon
Mehmet BOZ, TÜBİTAK ULAKBİM XPS
Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi pdf icon
Jamal EL-OUAHI, Thomson Reuters pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi pdf icon
Eszter LUKACS, IEEE pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi pdf icon
Yrd. Doç. Dr. Cem KESKİN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Editör ve Yazar 5. Eğitim Semineri, 4 Mayıs 2015, Diyarbakır

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede beşincisi, 4 Mayıs 2015 tarihinde Dicle Üniversitesi, Diyarbakır’da 96 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri Mehmet BOZ, TÜBİTAK ULAKBİM
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN, TR Dizin Komite Üyesi
Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM
Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi pdf icon
Philip PURNELL, Thomson Reuters pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi pdf icon
Eszter LUKACS, IEEE pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi pdf icon
Yrd. Doç. Dr. Cem KESKİN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Editör ve Yazar 4. Eğitim Semineri, 27 Nisan 2015, İzmir

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede dördüncüsü, 27 Nisan 2015 tarihinde Üniversitesi, Kültür ve Sanat Evi, İzmir’de 79 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri Didem AYDAN, TÜBİTAK ULAKBİM
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler Prof. Dr. Ramazan GÖZEN, TR Dizin Komite Üyesi
Nuray DEMİRKOL, TÜBİTAK ULAKBİM
Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? Prof. Dr. Mehmet Pamir ATAGÜNDÜZ, Marmara Üniversitesi
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Doç. Dr. Barış ATA, Koç Üniversitesi
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Güneş KARA
Editör ve Yazar 3. Eğitim Semineri, 6 Nisan 2015, Antalya

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede üçüncüsü, 6 Nisan 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakultesi Toplantı Salonu,Antalya‘da 210 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri Filiz Mengüç, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, TR Dizin Komite Üyesi. pdf icon
Editörlere Hatırlatmalar Sibel Tabanlıoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? Prof. Dr. Metin Kozak, Dokuz Eylul Üniversitesi Visiting Profesor, Hong Kong Polytechnic University pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Uğurcan Özkan, EBSCO pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Prof. Dr. Metin Kozak, Dokuz Eylul Üniversitesi Visiting Profesor, Hong Kong Polytechnic University pdf icon
Editör ve Yazar 2. Eğitim Semineri, 26 Mart 2015, İstanbul

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede ikincisi, 26 Mart 2015 tarihinde İTÜ Mustafa Kemal Amfisi İstanbul’da 300 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri Halise Özdemirci, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler Prof. Dr. Hilal Özdağ, TR Dizin Komite Üyesi pdf icon
Ebru Aydın Soyuyüce, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? Prof Dr. Zafer Güney, Gazi Üniversitesi pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Prof. Dr. Zafer Güney, Gazi Üniversitesi pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Prof. Dr. Zafer Güney, Gazi Üniversitesi pdf icon
Editör ve Yazar 1. Eğitim Semineri, 4 Mart 2015, Ankara

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede birincisi, 4 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Ankara’da, 375 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konu Konuşmacı İçerik
Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri M.Mirat Satoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü pdf icon
Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler, ULAKBİM Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TR Dizin Komite Başkanı pdf icon
Editörlere Hatırlatmalar Sibel Tabanlıoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Donna Wilson, Elsevier Sosyal Bilgiler ve Ekonomi Dergileri İdari Yayıncısı pdf icon
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler Donna Wilson, Elsevier Sosyal Bilgiler ve Ekonomi Dergileri İdari Yayıncısı pdf icon

Hukuk Veri Tabanı Toplantıları

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) Toplantıları

Mühendislik ve Temel Bilimlerde Süreli Yayıncılık 1. Editörler Çalıştayı Sunumları
Saat Konu Konuşmacı İçerik
26 Kasım 2010 Cuma
13:30-14:30 “Elektronik Ortamda Dergi Yönetimi” Prof.Dr. Erdin BOZKURT – ODTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
14:30-15:30 “Dergi Kabulleri ve Karşılaşılan Problemler Prof.Dr. Emin ÖZÇAĞ – Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Editörler İle Soru Cevap
Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Toplantıları

5. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Bildirileri
Saat Konu Konuşmacı İçerik
26 Kasım 2010 Cuma
13:30-14:00 AÇILIŞ Prof.Dr. Burçin EROL – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doç.Dr. Feyzan ERKİP – Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi pdf icon
13:30-14:00 “Anketlerden Çıkan Sonuçlar” Nuray DEMİRKOL – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Sorumlusu pdf icon
13:30-14:00 “SBVT’de Yenilikler” Nuray DEMİRKOL – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Sorumlusu pdf icon pdf icon
I. Oturum : Yayın Etiği ve Telif Hakları
14:00-14:45 Bilimsel İletişim ve İntihal Doç.Dr. Nazan UÇAK – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü pdf icon
14:00-14:45 “Telif Haklarıyla İlgili Güncel Gelişmeler” Yrd.Doç.Dr. Gülten ALIR – Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi pdf icon
14:45-15:00 Kahve Arası
II. Oturum: Dergi Editörlüğü ve Hakemlik
15:00-16:30 “Dergilerde Hakemlik” Prof.Dr. Ramazan GÖZEN – Çankaya Üniversitesi İİBF pdf icon
15:00-16:30 “Hakemlik Sürecindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Nasıl İyi Bir Hakem Olunur?” Doç.Dr. Emine Gül KAPÇI – Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi pdf icon
15:00-16:30 “Hakemlik Sürecindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Nasıl İyi Bir Hakem Olunur?” Doç.Dr. Emine Gül KAPÇI – Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi pdf icon
15:00-16:30 “Editörlük ve Sorunları” Yrd.Doç.Dr. Ali Ekber ŞAHİN – Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi pdf icon
15:00-16:30 “Ticari ve STK Dergilerinin Sorunları” Aytaç YILDIZELİ – Bilgi Dünyası Editörü pdf icon
15:00-16:30 Kudret EMİROĞLU – Kebikeç Editörü pdf icon
15:00-16:30 Kudret EMİROĞLU – Kebikeç Editörü pdf icon
16:30-16:45 Kahve Arası
III. Oturum: Program Tanıtımları
16:45-17:30 “Turnitin” Şelale KORKUT – Bilkent Üniversitesi
16:45-17:30 “Endnote” Haydar YALÇIN – Hacettepe Üniversitesi
16:45-17:30 “Akademik Yayınlarda İntihali Önlemede Başarı Hikayeleri ve Urkund” Merve KOL – Urkund
17:30-18:00 DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
IV.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Sunumları
Sosyal Bilimler Sunumları 2008
Açılış Konuşmaları
Davetli Konuşmacılar
Sosyal Bilimler Sunumları
2.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Sunumları 2007
I.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı 2006
02 Kasım 2006 Perşembe
 • Açılış Konuşması - Prof. Dr. Cem SARAÇ
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Tanıtımı - Nuray DEMİRKOL
1. Oturum : Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Süreli Yayıncılık
Prof.Dr. Korkmaz ALEMDAR (Oturum Başkanı)
2. Oturum : Dergi Editörlüğü ve Hakemlik Sistemi
Prof.Dr. Kasım KARAKÜTÜK (Oturum Başkanı)
3. Oturum : Araştırma ve Yayın Etiği
Prof.Dr. Gürbüz ERGİNER (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. İnayet AYDIN : Sosyal Bilimlerde Araştırmadan Yayına Etik Değerler
 • Prof. Dr. Mehmet ECEVİT : Bilimsel Bilgi Problematiği: Araştırma ve Yayın Etiğinde Toplumsal Ayrıcalıklar ve Ayrımlar
 • Prof. Dr. Tuba ONGUN : Araştırma ve Yayın Etiği
 • Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN : Bilimsel Makale Yazma Etiği: Eleştirel Gözlemler
4. Oturum : Bilimsel Makale ve Yayın Nitelikleri
Doç. Dr. Aydan BALAMİR (Oturum Başkanı)
5. Oturum : Sosyal Bilimler Süreli Yayınlarında Bilim Dili Sorunu
Doç. Dr. Erdinç SAYAN (Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. İclal ERGENÇ : Bilim Dili Türkçe ve Sosyal Bilimler Dergilerindeki Görünüm
 • Prof. Dr. Osman TOKLU : Sosyal Bilimlerde Yabancı Dilde Yayın Yapma ve Sorunları
 • Doç. Dr. Leyla Subaşı UZUN : Bilimsel Söylem ve Özellikleri
6. Oturum : Akademik Yükseltme ve Atamalar Açısından Süreli Yayıncılık
Doç. Dr. Recep BOZTEMUR (Oturum Başkanı)

Tıp Veri Tabanı Toplantıları

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2013 – 11. Ulusal Sempozyum Bildirileri
Konuşmacı Konu
YÜCEL ALTUNBAŞAK Açılış Konuşması
AHMET KAPLAN Açılış Konuşması
ORHAN YILMAZ Açılış Konuşması
A.FUAT KALYONCU Türkiye'de Bilimin Dünü ve Bugünü
NEZİH OKTAR Açık Erişimli Dergiler ve Finansal Sorunları
HAYDAR DEMİREL Akademik Yükseltmeler ve "Sahte Dergiler"
YEŞİM GÖKÇE KUTSAL Editörlük Bedeli
BANU GÖKÇAY, BERNA ARDA Para Karşılığı Yayın Yapmak
CANAN ULUOĞLU Profesyonel Danışmanlık
DENİZ ERBAŞ Bilimsel Dizinler ve Önemi
A.TULGA ULUS Bilimsel Yayıncılığın Diğer Yüzü
DENİZ EVCİK,HAYDAR GÖK, BİRKAN SONEL TUR Maddi Destek Hakemlik Sürecinde İyileşme Yaratır Mı?
AHMET ASAN Türk Dergilerinin Web of Science'teki Yeri,İmpakt Faktör(Etki Faktörü) ve H İndeks
HÜLYA ÇÖMLEKÇİ,AYTAÇ YILDIZELİ Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Bildiri Kitapları ve Bir Atıf Analizi Çalışması
DİLEK ASLAN,ORHAN YILMAZ,SERCAN ÖZYURT,CANAN AKKOÇ,YEŞİM GÖKÇE KUTSAL On Beşinci Yılında Türk Geriatri Dergisi:Kısa Bir Değerlendirme
CAN ATALAY Bilimsel Yayıncılığın Parasal Karşılığı Olmalı Mıdır?Bilimsel Yayıncılıkta Ekonomik Algıların Değişimi
ORHAN YÜCEL Bilimsel Yayıncılığın Finansal Boyutu
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2012 – 10. Ulusal Sempozyum Bildirileri
Konuşmacı Konu
AHMET KAPLAN Açılış Konuşması
ORHAN YILMAZ Açılış Konuşması
YEŞİM GÖKÇE KUTSAL Editör Gözüyle Danışman
BERNA ARDA Danışmanlık Sisteminin Etik Boyutu
GÜLFEM ÇELİK Hakemlik Sisteminin Geliştirilmesi
CANAN ULUOĞLU İyi Danışmanın Tanımı
TULGA ULUS Danışman Raporları
DENİZ ERBAŞ Yazar Gözüyle Danışmanlık
AYTAÇ YILDIZELİ,HASAN IŞIN DENER Danışmanlık ve "Türk Tıp Dizini"
MURAT YURDAKÖK Danışmanlık Sistemi Üzerine
NEZİH OKTAR,GÜLDEN AKDAL Danışmanlık Sistemi Sorunları
CEM UZUN,MUSTAFA İNAN Duplikasyonun Önlenmesinde Danışmanın Rolü
Dilek ASLAN, Sercan ÖZYURT, Orhan YILMAZ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL Bilimsel Dergilerde Danışmanlık Sistemi / Türk Geriatri Dergisi Deneyimi
Ahmet ASAN, Hülya ASAN 2011 Yılı Etki Faktörü Değeri 1′in Üstünde ve SCI-Expanded Kapsamında Olan Türkiye Kaynaklı 4 Dergideki Yayınların Analizi
Mustafa İNAN Editör ve Danışmanın Yanlılığı
Deniz EVCİK, Birkan SONEL TUR, Haydar GÖK Turkish Journal of Rheumatology’de Danışmanlık Süreci
İbrahim KARA Makale Değerlendirme Sürecinde Dergilerin Kalitesine Etki Eden Konular ve Kullanılan Formlar
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK Yazar Gözüyle Araştırma Süreci ve Danışmanlık
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Vildan KALONYA, Cengiz ÖZBEK İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi Son Bir Yıla Ait Danışman Raporlarının Danışmanların Özelliklerive Danışmanlık Süresi Açısından Değerlendirilmesi
Cuma YILDIRIM Danışmanlık Sisteminin Bir Editör Açısından Sorunları ve Çözüm Önerileri
Çetin EROL Editör Gözüyle Danışman
Orhan YILMAZ Türk Tıp Dizini 2012
Cumhur KILINÇER Danışmanlık Kurumunun Çalışmamasının 5 Nedeni
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2011 – 9. Ulusal Sempozyum Editörler Toplantısı Bildirileri
Konuşmacı Konu
Prof.Dr.CEM SARAÇ Açılış Konuşması
Doç.Dr.ORHAN YILMAZ Açılış Konuşması
YEŞİM GÖKÇE KUTSAL Editör Olmak
Gülfem E. ÇELİK Editör Bağımsızlığı
Tulga ULUS Editör ve Editörler Kurulu
CANAN ULUOĞLU Süreli Yayın Okuru Ne İster?
Ömer UĞUR Süreli Yayın Sahipleri, Yayıncılar ve Editörler Arasındaki İlişki Nasıl Olmalıdır?
DENİZ ERBAŞ Süreli Yayın Kapsamında Yer Alan Makale Türlerinin Dağılım Dengesi Nasıl Olmalıdır?
Orhan YILMAZ Süreli Yayıncılığın Geleceği e-Yayıncılık mı?
Sibel TABANLIOĞLU, Ebru AYDIN TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Atıf Veri Tabanı
Levent ÖZTÜRK Bir Bilgisayar Yazılımı İntihali Saptayabilir mi? Benzerlik İndeksi Ne Tür Bilgi Verir? İntihale Karar Vermede Editörün Rolü Nedir?
Yeşim GÖKÇE KUTSAL, Dilek ASLAN, Sercan ÖZYURT, Orhan YILMAZ Süreli Yayın Yazarı ve Okuru Ne İster?
Vahit ÖZMEN, Atilla SORAN, Nilüfer GÜLER Sağlık Bilimlerinde Seçilmiş Süreli Türk ve Yabancı Yayınlardaki Makale Türleri Dağılım Farklılıkları
O. Nuri ÖZGİRGİN Bilimsel Yaşam ve Etik
Okan ÜRKER, Nesrin ÇOBANOĞLU Yaşam Bilimlerinde Araştırma ve Yayın Etiği
Aytaç YILDIZELİ Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık: Sorunlar-Öneriler
Özen AŞUT Editör Görev ve Sorumlulukları ve Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Yayıncılığı
Cuma YILDIRIM, Yusuf YÜRÜMEZ Akademik Acil Tıp Dergisinin Yerli Yayıncılıkla İlgili Görüşleri
Ahmet ASAN Web Of Science Kapsamındaki Türk Dergilerinin 2010 Yılı Etki Faktörü (Impact Factor) ve Diğer Verilerin Analizi
EK 1 Etik Konular
EK 2 Süreli Yayınların Türk Tıp Dizinine Kabul Edilme Koşulları – 2011
Tüm Kitap Tüm Kitap
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2010 – 8.Ulusal Sempozyum Bildirileri
26 Kasım 2010 Cuma
13:30-15:30 Açılış: Doç.Dr. Orhan YILMAZ – Türk Tıp Dizini Komite Başkanı [PDF] I. Oturum – MAKALE YAYINLANMA SÜRECİ Oturum Başkanı: Prof.Dr. Semih BASKAN Prof.Dr. Canan ULUOĞLU – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı “Makalelerin Reddedilme Nedenleri ve Makalenin Geleceği” [PDF] Prof.Dr. Kurtuluş TÖRECİ – ANKEM Dergisi Editörü “Yayın Etiğine Aykırı Yerli Örnekler” [PDF]
 • Prof.Dr. O.Nuri ÖZGİRGİN – IAO Dergisi Editörü, Politzer Derneği Bşk. “Uluslararası İndeksler Neden Önemli?” [PDF]
 • Prof.Dr. Üstün AYDINGÖZ – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı “Etki Faktörü Nasıl Arttırılır?” [PDF]
 • 15:30-16:00=Kahve Arası
 • 16:00-19:00=Serbest Bildiriler
 • Prof.Dr. Ahmet ASAN – Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü “WoS Kapsamındaki Türk Dergilerinin Etki Faktörü (Impact Factor) Değerleri” [PDF]
 • Prof.Dr. Ahmet ASAN – Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü “WoS Kapsamındaki Dergilerde Yayın Bakımından Türkiye’de Bir Üniversite Örneği:Trakya Üniversitesi” [PDF]
 • Dr. Güssün GÜNEŞ – Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kütüphanesi, Dr. Huriye ÇOLAKLAR – İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi “Elektronik Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlarının Web İçerik Özellikleri ve Analizi” [PDF]
 • Dt. Hülya ASAN – Trakya Üniversitesi SKSDB Mediko-Sosyal Sağlık Birimi, Prof.Dr. Ahmet ASAN – Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü “Dişhekimliği Disiplini Örneğinde Makale Tasarımı ve Yayın” [PDF]
 • Doç.Dr. Orhan YILMAZ – Türk Tıp Dizini Komite Başkanı, Aytaç YILDIZELİ – ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Uzmanı “Türk Tıp Dizini” [PDF]
 • Uzm.Dr. Oya ÖZDEMİR – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD, Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD “Bilimsel Üretkenliği Etkileyen Çevresel Faktörler” [PDF]
 • Sibel TABANLIOĞLU – ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Sorumlusu , Aytaç YILDIZELİ – ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Uzmanı “Başlangıcından Günümüze “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık” Kitaplarının İçerik Analizi” [PDF]
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2009 – 7. Ulusal Sempozyum Bildiri
Konuşmacı Konu
Prof.Dr.NÜKET YETİŞ Açılış Konuşması
Prof.Dr.CEM SARAÇ Açılış Konuşması
Doç.Dr.ORHAN YILMAZ Açılış Konuşması
Prof.Dr. Berna ARDA Panel: Tıbbi Etik ve Deontoloji Bakış Açısıyla Araştırma ve Yayın Etiği Bilim Üretiminde Dürüstlüğün Anlamı ve “İntihal” Üzerine
Prof.Dr. Erdem AYDIN Araştırma ve Yayın Etiğinde Araştırmacının Değerler Sistemi
Doç.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU Ölümcül Olabilen Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tıbbi Araştırmalarda Etik
Prof.Dr. Şevket RUACAN Konferans: Akademik Yükseltmelerde Etik Kurul Deneyimleri
Prof.Dr. Canan ULUOĞLU Konferanslar: Araştırma ve Yayın Etiği Araştırma Etiği
Prof.Dr. Tuncay ALTUĞ Hayvan Deneyleri Etiği
Prof.Dr. Osman İNCİ Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri, Yanıltmalar, Yanıltmaları Önlemeye Yönelik Öneriler
Aytaç YILDIZELİ-Huriye ÇOLAKLAR-Güssün GÜNEŞ Basılı Sunumlar Web’den Tıp Fakülteleri Etik Kurullarının İncelenmesi
İlke Bezen AYDOĞDU-Doç.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU Tıp Etiğinden Biyoetiğe İlerlerken Biyoetik Uzmanı: Sorun Kümesi mi Çözüm mü?
Doç.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU-İlke Bezen AYDOĞDU Tıp Araştırmaları ve Hayvan Hakları Açısından Hayvan Deneyleri Etik Kurulları
Doç.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU Kısıtlılarda ve Özel Gruplarda Klinik Araştırma Etiği
Prof.Dr. Nezih OKTAR-Doç.Dr. Gülden AKDAL Editörün Sorumluluğu ve Bağımsızlığı
Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL-Sevilay KARAHAN Bilimsel Makale Danışmanlarından Beklentiler
Diğer Dokümanlar
Türk Tabipleri Birliği Araştırma Etiği Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Yayın Etiği Bildirgesi
TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Komitesi Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2008 6. Ulusal Sempozyum Bildirileri
Açılış Konuşmaları
Davetli Konuşmalar
Sağlık Bilimleri Bildirileri
Türk Tıp Dizini Tarihçesi
Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü-2007 Sıralaması
Panel – Ulusal Bilim Politikaları
Panel – Kurgudan Yayına Bilimsel Araştırma
Serbest Sözel Bildiriler
Tıp Veri Tabanı Toplantıları Editörler Çalıştayı – 11 Nisan 2008
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2007 5.Ulusal Sempozyum Bildirileri

Açılış Konuşmaları

Açılış Konferansı

PANEL-1: Ulusal Süreli Yayıncılık Politikamız ve Yayıncılığın Geleceği

Konferans

PANEL-2: Akademik Yükseltmeler ve Süreli Yayınlarımız

Etkileşimli Tartışma : Türk Tıp Dizini’ne Alınma Ölçütleri.

PANEL-3: Süreli Yayınlarda Nitelik Yükseltilmesi

Sözel Sunular

Basılı Sunular

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 4.Ulusal Sempozyumu (17 Kasım 2006 – Ankara)

Açılış Konuşmaları

Panel: Bilimsel Düşünce ve Araştırmacı Yönümüz

Panel: Araştırmadan Makaleye

Panel: Editöryel Süreç

Panel: Yayım ve Dizinleme

Kısa Bildiriler

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 3.Ulusal Sempozyumu (8-9 Nisan 2005 – Ankara)

8 Nisan 2005 Cuma

Açılış Konuşmaları

Açılış Konferansları

Panel: Akademik Yükseltilme Kriterlerinde Ulusal Süreli Yayıncılığımız

Panel: Ulusal Süreli Yayıncılığımızda Nitelik Yükseltilmesi

Panel: Sağlık Süreli Yayınlarında Temel Konulardan Bir Kesit

9 Nisan Cumartesi 2005 Konferanslar

Panel: Süreli Yayıncılıkta Soru ve Sorunlar

Panel: Türk Tıp Dizini Kriterleri ve Hedeflerimiz

Panel: Türk Tıp Dizini Kriterleri ve Hedeflerimiz

Kısa Bildiriler

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2. Ulusal Sempozyumu (28 Mayıs 2004-Ankara)
AÇILIŞ KONUŞMALARI

PANEL – 1 TÜRK TIP DİZİNİ ve SÜRELİ YAYINLARIMIZ

Moderatör : Orhan Yılmaz

PANEL – 2 YAYINCILIK ve ETİK

Moderatör : Arda Bökesoy

PANEL – 3 YAYIN DİLİ OLARAK TÜRKÇE

Moderatör : İ.Haluk Gökçora Yayın Dili Olarak Türkçe

PANEL – 4 YAZARLIK, DANIŞMANLIK, EDİTÖRLÜK SORUMLULUĞU

Moderatör : Şevket Ruacan

PANEL – 5 ULUSLAR ARASI DİZİNLERE ALINMA SÜRECİ

Moderatör : Hakan Akbulut

PANEL – 6 YAYINCILIĞIN GELECEĞİ ve HEDEFLER

Moderatör : Ayla Gülekon

KISA BİLDİRİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI

PANEL-1 EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİ YAYINCILIK

PANEL-2 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINLARIMIZ

PANEL-3 YAYINCILIKTA TARTIŞMALI KONULAR

PANEL-4 YAYINCILIĞIN GELECEĞİ

PANEL-5 TÜRK TIP DİZİNİ

SERBEST TEBLİĞLER

Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Toplantıları

Yaşam Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 4.Editörler Çalıştayı Bildirileri
26 Kasım 2010 Cuma
Saat Konu Konuşmacı İçerik
13:30-13:45 Açılış Konuşması Prof.Dr. Hakan YARDIMCI – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi [PDF]
13:45-14:15 Yayın Etiği Süreci Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ – Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü [PDF]|[PPT]
14:15-15:15 Editör ve Hakem Seçimi
Değerlendirme Sürecinde Danışman Editörlük
Doç.Dr. Osman SERT – Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Yüksel BEK – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
[PDF]|[PPT]
[PDF]|[PPT]
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:45 Serbest Bildiriler
Türkiye Entomoloji Dergisi’nin SCI-E SüreciBilimsel Araştırmanın Yayına Dönüştürülmesi: Sorunlar ve Öneriler
Prof.Dr. Enver DURMUŞOĞLU – Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (Entomoloji Dergisi Editörü)
Prof.Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ – Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

[PDF]|[PPT]
[PDF]|[PPT]
16:45-17:00 Kadrajdaki Kelebekler Prof.Dr. Zeynel CEBECİ – Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi [PPT]
17:00-17:30 Çalıştay Değerlendirmesi ve Kapanış
Yaşam Bilimlerinde Elektronik Yayıncılık ve Dergi Değerlendirme Sistemleri 3.Editörler Çalıştayı Sunumları
Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 2.Editörler Çalıştayı Bildirileri
Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 1.Editörler Çalıştayı Sunumları 2008

Katılımcıların Ortak Tespitleri ve Çözüm Önerileri

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.