Sıkça Sorulan Sorular

 • TR Dizin Nedir?

  TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.

 • TR Dizin'in amacı nedir?

  Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması.

 • Bilimsel bir dergi, neden TR Dizin'de yer almalı?

  Türkiye’de üretilen akademik bilgiye erişimi kolaylaştırdığı, derginin görünürlüğünü arttırdığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’ın atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir “dizin” olması sebebiyle yer almalıdır.

 • TR Dizin'e ilk başvuru nereden yapılabilir?

  Başvuru koşullarını sağlayan dergi başvurusu, Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)  üzerinden yapmalıdır.

 • TR Dizin kapsamındaki konu alanları nelerdir?

  Fen Bilimleri alanında;

  • Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik,

  Sosyal Bilimler alanında;

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler
 • DergiPark’ta yer alan bir dergi için TR Dizin’e de ayrıca başvuru yapmak gerekir mi?

  Evet. ULAKBİM tarafından yürütülen DergiPark Projesi ile akademik dergiler için barındırma ve süreç yönetimi hizmeti verilmektedir. TR Dizin ise, belli kriterleri sağlayan bilimsel dergilerin dizinlendiği farklı bir platformdur. Bu sebeple, derginin, TR Dizin’de dizinlenme sürecinin başlatılması için, başvuru, Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) üzerinden ayrıca yapılmalıdır.

 • Dergi, TR Dizin’e başvurduktan sonra süreç nasıl çalışıyor?

  Dergi, başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle Komite tarafından izlenir. Derginin, duyurulan yayın sıklığında yayınlanıp yayınlanmadığı takip edilir. Diğer Ön Değerlendirme koşulları da oluşmuş ise, ilgili Komite tarafından " Dergi Değerlendirme Kriterleri " doğrultusunda değerlendirmesi yapılır ve karar dergi editörlüğüne bildirilir.

 • Komite tarafından değerlendirildikten sonra dizinlenmesi uygun görülmeyen dergilerin editörleri nasıl bir yol izlemeli?

  Komite değerlendirme sonuçlarının editörlüğe bildirilmesini takiben, dergi editörlüğünce, yeni yayınlanacak sayılarda söz konusu bildirimde geçen eksikliklerin giderilmesi gerekir. TR Dizin Grubu’nda dergiden sorumlu uzman tarafından yapılacak “Ön Değerlendirme”lerde eksiklerin giderildiği görülürse, dergi bir sonraki yılın sonunda yeniden Komite değerlendirmesine alınır. İki kez üst üste “red” edilen bir dergi 2 yıl boyunca değerlendirmeye alınmaz.

 • Dergi editörü değişti, yeni editör ODİS’te dergi kayıtlarına girmek için şifreleri bilmiyorsa nereye başvurmalı?

  Yeni editör, ODİS kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra, ODİS üzerinden “dergi sorumluluğu talep formu” ile derginin ataması için talep iletir.

 • ODİS’te kayıtlı dergi; hem basılı, hem de elektronik olarak yayın hayatına devam ediyorsa, yayınlanan sayıların PDF’leri ODİS’e yüklenmeli mi?

  Evet, her iki durumda da, yayınlanan sayıların PDF’leri (dış, iç kapak, içindekiler sayfası da dahil) ODİS’e yüklenmelidir.

 • ODİS’te kayıtlı dergi; hem basılı, hem de elektronik olarak yayın hayatına devam ediyorsa, yayınlanan basılı sayılardan ULAKBİM’e göndermek gerekiyor mu?

  Hayır, basılı kopya gönderilmesine gerek yoktur.

 • Dergi sayılarına ait basılı kopyaların TR Dizin Birimi’ne ulaşıp ulaşmadığı nasıl öğrenilir?

  ODIS’e giriş yapıldıktan sonra sol menüdeki “Dergi Sayıları Hakkında” alanı seçilerek gelen listede, ilgili sayı yanındaki detay bilgisinde format karşısında yer alan “basılı” ifadesi, derginin basılı formatının ULAKBİM’e ulaştığını ifade etmektedir. Ayrıca, kargo ile gönderilen dergi sayılarının kargo firmasından takibi yapılabilir.

 • Kriterlere göre uygun bulunup TR Dizin’de dizinlenmeye başlayan bir dergi sürekli olarak dizinlenme hakkını elde eder mi?

  Hayır, dergiler, Komite tarafından belli aralıklarla yeniden değerlendirmeye alınır. Kriterlere uymadığı saptanan dergi dizinden çıkarılır ve en az bir yıl izlemeye alınır.

 • Bütün Hakem Raporlarının ODİS’e yüklenmesi gerekiyor mu?

  Hayır. Detay bilgi için, lütfen TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri ’nin ilgili maddesine bakınız.

 • ULAKBİM tarafından talep edilen Hakem Raporları yüklenirken nelere dikkat edilmeli?

  Hakem raporları, ilgili makalenin tüm değerlendirme sürecini gösterir şekilde (gönderilen yazının ilk şekli, danışman eleştirileri, ikinci ve varsa sonraki düzeltme istekleri ve gönderileri, varsa yayın kurulu raporları, son karar tutanakları ve yazının basılı şekli) PDF olarak yüklenmelidir.

 • TR Dizin’de yer alan dergi listesine nerden ulaşılabilir?

  TR Dizin Dergi Listesi adresinden erişilebilir. TR Dizin Dergi Listesi günlük olarak güncellenir.

 • TR Dizin’nin hangi aralıklarla güncelleniyor?

  TR Dizin haftalık olarak güncellenir ve her hafta yaklaşık 500 makale eklenmektedir.

 • TR Dizin’e herhangi bir web sayfasından link vermek için izne ihtiyaç var mı?

  Herhangi bir Web sayfasından TR Dizin’e link vermek için izne gerek yoktur.

 • Dergi, hem basılı, hem de elektronik formatta yayınlanıyor, her iki format için aynı ISSN (Uluslararası Standart Süreli / Elektronik Süreli Yayın Numarası) kullanılabilir mi?

  Hayır, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi ‘nden her iki format için ayrı ISSN alınması gerekmektedir.

 • Dergi, hem Türkçe , hem de İngilizce versiyon olarak yayınlanıyor. Her iki versiyon için aynı ISSN (Uluslararası Standart Süreli / Elektronik Süreli Yayın Numarası) kullanılabilir mi?

  Hayır, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi ‘nden her iki format için ayrı ISSN alınması gerekmektedir.

 • Dergi basılı ve elektronik formatta yayınlanıyordu, artık sadece elektronik formatta yayın hayatına devam ediyor, ne yapılmalı?

  ODİS sisteminde “Notlar” bölümü ve derginin web sayfasında, “Dergi Hakkında” bölümünde yayın hayatına elektronik olarak devam ettiği yıl bilgisi ile birlikte belirtilmelidir.

 • Dergi adında değişiklik yapılmaya karar verildi, ne yapılmalı?

  Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Ofisi ‘nden yeni birISSN ve/veya e-ISSN (Uluslararası Standart Süreli / Elektronik Süreli Yayın Numarası) alınmalı (basılı formatta yayınlanacak dergi için ilk sayı basılmadan önce, elektronik formatta yayınlanacak dergi için ilk sayı yayınlandıktan sonra) ve dergi dış kapakta, tercihen sağ üstte, iç kapakta dergiye ilişkin bilgilerle birlikte ve web sayfasında kolayca görülebilir bir yerde belirtilmelidir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.