Duyurular

 • ÜAK Doçentlik Başvuruları

  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Başvurularında Yer Alan "ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergiler, "TR Dizin Dergi Listesi" nde yer alan dergilerdir.


 • TR Dizin Tanıtım Etkinliği Düzenlenecektir. 28.08.2019

  Ülkemizde yayınlanan bilimsel süreli yayınlarda yer alan makalelere ortak bir alandan erişilmesini hedefleyerek 1992 yılında faaliyetine başlayan Türkiye'nin ilk ve denetimli veri tabanı olan TR Dizin'in geliştirilerek Ulusal Atıf Dizini özelliği kazandığını belirtmekten mutluluk duyuyoruz.

  Devamını oku

 • TR Dizin Yeni Arayüzü Hakkında 14 Eylül 2018

  Değerli araştırmacılar, editörler ve ULAKBİM Paydaşları,

  TR Dizin yeni arayüzü hizmete sunulmuştur.

  İki ana kısımdan oluşan TR Dizin; arama arayüzüne ve Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yeni özellikler eklenmiş, iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

  Değerli araştırmacılar, editörler ve ULAKBİM Paydaşları,

  TR Dizin yeni arayüzü hizmete sunulmuştur.

  İki ana kısımdan oluşan TR Dizin; arama arayüzüne ve Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yeni özellikler eklenmiş, iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. TR Dizin arama arayüzüne trdizin.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Arama sayfasında yeni özellikler ile yayınlar üzerinden atıf, etki değeri ve bilimsel yayın performans ölçümü sağlanmıştır. Açmış olduğumuz TR Dizin arayüzü, 1.0 sürümü olup sistemin iyileştirme ve geliştirmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.


 • TR Dizin Süreç Yönetim Eğitimi 20 Temmuz 2018

  Sayın Editörler, TR Dizin yeni arayüzü hizmete sunulmuştur. ODİS yeni sürümünün hizmete açılmasını takiben, yeni sistemden beklentiler, yapılması gerekenler ve süreçler hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır.

  Sayın Editörler,

  ODİS yeni sürümünün hizmete açılmasını takiben, yeni sistemden beklentiler, yapılması gerekenler ve süreçler hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır.

  Tarih: 20 Temmuz  2018 Cuma

  Saat: 09:00 – 12:30

  Adres:  TÜBİTAK ULAKBİM

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonu

  TÜBİTAK Ek Hizmet Binası

  Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı

  2151. Cadde No:154

  (ODTÜ Karşısı) Çankaya / Ankara

  Kayıt Formu

 • Dergi Bilgilerinin Güncellemesi 03 Mayıs 2018

  Değerli Editörler, Yayıncılar ve Dergi Sorumluları, Bu duyuru, TR Dizin veri tabanları ve TR Dizin süreç yönetim sistemi  [Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)] yazılımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda ön bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.

  Değerli Editörler, Yayıncılar ve Dergi Sorumluları,

  Bu duyuru, TR Dizin veri tabanları ve TR Dizin süreç yönetim sistemi [Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)] yazılımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda ön bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.

  ULAKBİM TR Dizin adı ile hali hazırda 5 farklı alt konu alanında veri tabanları yer almakta ve tarama yapılabilmekte, süreçler ise (dergi başvuru, değerlendirme, sayı ve hakem raporları pdf’lerinin yüklenmesi, kabul sonrası dergi işlemleri gibi) ODİS üzerinden yürütülmektedir. Veri tabanı ve süreç yönetim modüllerini geliştirmek, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yazılım geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

  TR Dizin, aynı isimle devam edecek olup atıf ve bibliyometrik ölçümlemelerin de sağlandığı “Ulusal Atıf Dizini” olarak hizmet verecektir. Yeni geliştirmelerle birlikte ODİS adıyla devam edecek olan süreç yönetim modülünde ise eksikliklerin giderilip sorunların azaltıldığı ve süreçteki işlemlerin mümkün olduğunca otomatikleştirildiği yazılım üzerine odaklanılmıştır. Yazılım geliştirme çalışmalarına bağlı olarak, 25 Haziran- 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında devreye alınması planlanmaktadır.

  ODİS’in devreye alınması sürecinde, eski sistemdeki dergi bilgileri yeni sisteme aktarılacak, sonrasında, sistemde kayıtlı tüm dergi kullanıcıları tarafından yapılacak ilk işlemde (hakem raporu, sayı pdf yükleme, bilgi güncelleme vb.) yeni sisteme yönlendirilecek ve bir defaya mahsus kayıt güncellemeleri talep edilecektir.

  Kayıt güncelleme işlemlerindeki en önemli konu ise; sistemde kaydı olan (kabul, izleme, bekleme ya da ret durumundaki) tüm dergilerin ekte yer alan formdaki tüm alanları işaretlemeleri, kriterlerde de yer alan ve dergilerde bulunması zorunlu alanlara dergide mutlak surette yer verilmesinin gerekliliğidir. Bu alanlar boş geçilemeyecek, eksik/hatalı bilgi verilmesi durumunda da dergilerin başvuruları, değerlendirme aşamaları ve kabul durumları askıya alınacaktır.

  Bu nedenle, aşağüıdaki ekli pdf dosyada yer alan hususlarda derginizde eksik bir durum varsa yayınlanacak ilk sayınızda bu durumları düzeltmeniz büyük önem arz etmektedir.

  Yeni sistemi devreye almadan önce Ankara’da, devreye alınmasını takiben de farklı bölgelerde bölgesel eğitim toplantılarının yapılması planlanmaktadır.

  Gelişmeler konusunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz.

  Dergi Başvuru ve Alan Güncelleme Örneği

 • Derleme Dergileri ve Ek/Özel Sayıların Değerlendirmeye Alınması 21 Mart 2016

  TR Dizin Tıp Veritabanı kapsamında daha önce değerlendirmeye alınmayan, “derleme dergileri” ve “ek/özel sayılar”, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 21.03.2016 tarih ve 140 sayılı toplantısında alınan kararla, aşağıdaki kriterlere bağlı olarak, 2016 yılından itibaren değerlendirmeye alınacaktır.

  TR Dizin Tıp Veritabanı kapsamında daha önce değerlendirmeye alınmayan, “derleme dergileri” ve “ek/özel sayılar”, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 21.03.2016 tarih ve 140 sayılı toplantısında alınan kararla, aşağıdaki kriterlere bağlı olarak, 2016 yılından itibaren değerlendirmeye alınacaktır.

  DERLEME DERGİLERİ;

  • Dergi, sadece derleme makalesi yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
  • Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan madde dışında diğer kriterleri sağlamalıdır.
  • Ancak, “davetli derlemelerde” hakemlik şartı aranmayacaktır.

  EK/ÖZEL SAYILAR;

  • Ek/özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır.
  • Ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden, makale yazım kurallarına göre yayınlananlar değerlendirmeye alınacak.
  • Ek/özel sayılar dergi editörünün sorumluluğundadır. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir. Ek/özel sayıda konuk editör olabilir.
  • Ek/özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılmalıdır.

 • Makale Bilgilerinin Latin Harfleri ile Verilmesi 8 Mart 2016

  TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan; makale adı (başlık), öz ve anahtar kelimelerin verilmesi gereken diller hakkındaki maddesi, “Dergide yer alan makaleler, makale dilinde öz ve anahtar kelimeleri içermelidir.

  TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan; makale adı (başlık), öz ve anahtar kelimelerin verilmesi gereken diller hakkındaki maddesi, “Dergide yer alan makaleler, makale dilinde öz ve anahtar kelimeleri içermelidir. Latin harfleriyle yazılmamış makalelerde ise, mutlaka latin harfleri ile yazılmış başlık, öz ve anahtar kelimeler verilmelidir” olarak güncellenmiştir. Ancak makalelerin ulusal ve uluslararası alanlarda etkisinin artırılması amacıyla, makalelerin Türkçe ve İngilizce dilinde başlık/title, öz/abstract ve anahtar kelimeler/keywords bilgilerinin derginizde yayınlanması tavsiye edilmektedir. Bu değişiklik, 2016 yılı itibariyle uygulanacaktır. Bu hususta daha önce yapılan ve aşağıda yer alan açıklamalar, 2016 tarihi itibariyle geçerli değildir.


 • Yabancı Dildeki Makalelerde Türkçe Zorunluluğu 14 Eylül 2015

  TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan “Dergide yer alan makaleler Türkçe ve İngilizce başlık (title), anahtar kelime (keywords) ve öz (abstract) içermelidir” maddesinde yapılan güncelleme ile...

  TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan “Dergide yer alan makaleler Türkçe ve İngilizce başlık (title), anahtar kelime (keywords) ve öz (abstract) içermelidir” maddesinde yapılan güncelleme ile yayın dili sadece İngilizce olan dergilerde Türkçe başlık, anahtar kelime ve öz bulunması koşulunun kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak ulusal bir çalışma olması, daha fazla araştırmacıya ulaşılabilmesi, ulusal yayınlarımızın etkisinin artırılması amacıyla, dergide yayınlanmasa da veri tabanına eklenmek üzere, makalelerin Türkçe başlık, anahtar kelime ve öz bilgileri TR Dizin Birimine iletilebilir.


 • Olgu Sunumu Yayınlayan Dergilerin Değerlendirme Alınması 30 Mart 2015

  OLGU SUNUMU DERGİLERİ Sadece olgu sunumu yayınlayan dergiler, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 27 Şubat 2015 tarih, 133 sayılı toplantısında, 2015 yılından itibaren TR Dizin Tıp Veri Tabanı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

  OLGU SUNUMU DERGİLERİ Sadece olgu sunumu yayınlayan dergiler, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 27 Şubat 2015 tarih, 133 sayılı toplantısında, 2015 yılından itibaren TR Dizin Tıp Veri Tabanı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

  Olgu sunumu dergilerinin değerlendirmeye alınabilmesi için;

  • Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
  • TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.